Kollegiekontoret - En garantiorganisation

Kollegiekontoret er organiseret som en garantiorganisation.
En række studenterråd fra byens uddannelsesinstituioner har sammen med de fire selvejende kollegier og kollegieafdelingerne inskudt kapital i Kollegiekontoret. Samlet har garanterne en kapital på 360.500 kr.

 

Garanterne

Garantikapital

Ravnsbjerg Kollegiet 

70.000 kr.

Vilh. Kiers Kollegium

80.000 kr.

Skjoldhøjkollegiet

130.000 kr. 

Tandlægekollegiet

15.000 kr. 

Afdelingerne

63.000 kr. 

De studerendes Råd v/Arkitektskolen

500 kr. 

Studenterrådet v/Aarhus Seminarium

500 kr. 

Studenterrådet v/ Ingeniørhøjskolen

500 kr. 

Studenterrådet v. Aarhus Universitet

500 kr. 

Studenterlauget v/Handelshøjskolen

500 kr. 

 

Garantforsamlingen

Garantforsamlingen mødes 1 gang årligt. På mødet vælges garanternes medlemmer til organisationsbestyrelsen, og der orienteres om Kollegiekontorets forløbne år. Kollegiekontorets afdelinger er her repræsenteret ved Kollegiekontorets formand (Formand for organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget).

Overenskomst
Garant- og administrationsoverenskomst