Afdelingsbestyrelsen

Seneste revidering d. 16. august 2021.

Afdelingsbestyrelsen er følgende:

Malte Lagoni Tolstrup (Formand)
Sebastian Würtz Bonde (Næstformand)
Torben Harck (Kasserer)
Mathilde W. Skadehede (Menigt medlem)
Maiken Balman Gravgaard (Menigt medlem)

Suppleanter: Alexander Rasmussen, Rikke Jørgensen og Jonas Franzen

Mailadresse til afdelingsbestyrelsen: aabykollegiet@gmail.com  

 

 

Referater

Læs referaterne fra Åbykollegiet her