Afdelingsbestyrelsen

Seneste revidering d. 11. februar 2019.

Afdelingsbestyrelsen er følgende:

Anne Schneider (Formand)
Julie Krarup Møller (Næstformand)
Kathrine Larsen (Kasserer)
Cecilie Tilsted Søe (Sekretær)
Anna Hybschmann (Menigt medlem)

Suppleant(er): Xuze Cai

Mailadresse til afdelingsbestyrelsen: aabykollegiet@gmail.com  

Yderligere information:
Medlemmer til afdelingsbestyrelsen blev for første gang valgt på Åbykollegiets allerførste afdelingsmøde d. 21. august 2018.

Referater

Læs referaterne fra Åbykollegiet her