Afdelingsbestyrelsen

Seneste revidering d. 9. april 2019.

Afdelingsbestyrelsen er følgende:

Anne Schneider (Formand)
Julie Krarup Møller (Næstformand)
Kathrine Larsen (Kasserer)
Cecilie Tilsted Søe (Sekretær)
Maya Stougaard (Menigt medlem)

Suppleanter: Ingen

Mailadresse til afdelingsbestyrelsen: aabykollegiet@gmail.com  

Yderligere information:
Medlemmer til afdelingsbestyrelsen blev valgt på Åbykollegiets beboermøde d. 9. april 2019.

Referater

Læs referaterne fra Åbykollegiet her