A:

Affald

 • Husholdningsaffald skal deponeres i de dertilhørende skraldespande, som er tilgængelige på begge sider af kollegiet.

 • Affaldsposer må IKKE smides i skraldespandene foran indgangene. Disse er kun til små-affald. (Det kan give en advarsel ikke at overholde dette)

 • Affaldsposer skal ikke stå på gangarealerne - Stil dem enten i egen lejlighed eller smid dem direkte i skraldespandene.

Aktivitetsrum

 • Må benyttes af kollegiets beboere og deres gæster

 • Kollegiets ordensregler i henhold til husordenen skal altid overholdes

 • Ryd op efter dig/jer selv i lokalet

 • Pas på udstyret og kontakt aaparkensbestyrelse@gmail.com ved manglereller forslag

 • Aktivitetsrummet lejes ikke sammen fællesrummet, og det kan derfor benyttes af alle kollegiets beboere, selvom fællesrummet er lejet ud

 

B:

Boring

 • Boring er ikke tilladt i tidsrummet 19-08 fra mandag til fredag og i tidsrummet 19-10 lørdag og søndag

 • OBS: Der må ikke bores i den væg, hvor dørtelefonen hænger 

Brandanlæg

 • En gang årligt - typisk i oktober - skal brandanlægget på kollegiet testes.

 • Det bliver testet i alle fællesarealerne (vaskerum, fælleshuse m.v.)

 • Derudover skal brandmelderne testes i udvalgte lejemål, hvilket betyder, at varmemesteren skal ind i de pågældende lejemål. 

 • Du bliver varslet i god tid forinden, hvis vi skal have adgang til dit lejemål i oktober.

 

C:

Cykler

 • Cykler skal parkeres i cykelstativerne, og må ikke stå i gangarealer i hverken udeområder eller kælderen (Undtagen eget kælderrum)

 • I hvert kælderrum er der en lille cykelstation, hvor det er muligt at hænge cyklen op på kroge, og der er bl.a. en kompressor og andre små redskaber til cyklen. Kontakt varmemesteren, hvis der er mangler eller ønsker til dette.

 

F:

Fællesrum

 • Fællesrummet kan lejes lørdag fra kl. 12 til søndag formiddag kl. 10.

 • Fællesrummet kan lejes søndag fra kl. 11 til søndag kl. 22.

 • Fællesrummet bookes online via kalenderen nederst på forsiden på www.åparkkollegiet.dk (Max. 3 måneder før lejedato) 

 • Alle andre dage kan fællesrummet benyttes af alle, og derfor ikke bookes.

 • Efter brug af fællesrum, skal vinduer og døre være lukket og låst

 • Aktivitetsrummet lejes ikke sammen med fællesrummet og kan derfor benyttes af kollegiets resterende beboere på lige fod med lejer af fællesrum

 • Internet i fællesrummet kan tilgås vha. din kode fra Bolignet Aarhus

 • Døre og vinduer i fællesrummet skal være lukkede efter kl. 23, og ophold på fællesrummets altan må heller ikke finde sted efter dette tidspunkt.

 • Hvis flere beboere opholder sig i rummet på en ikke-booket dag, gælder det at der skal tages hensyn til alle. Der må gerne holdes en mindre fest, men ser folk film eller læser, skal der tages hensyn til dette.

 

G:

Gangarealer

 • Gangarealer skal holdes fri i en bredde af 1,30 meter

 • Det eneste, der er tilladt på gangene er: Et mindre skostativ, en dørmåtte, og et sammenklappet tørrestativ

 • Der må ikke tørres tøj på gangene 

 

I:

Internet

 • Der er internet i lejlighederne, og det betales over huslejen

 • Du skal selv indkøbe en trådløs router, hvis du ønsker trådløst internet i lejligheden

 • Internet i studierummene kan tilgås vha. din kode fra Bolignet Aarhus

 • Internet i fællesrummet kan ligeledes tilgås vha. din kode fra Bolignet Aarhus

 

M:

Motionsrum

 • Kan benyttes af kollegiets beboere

 • Ryd op efter dig selv, når du har brugt maskiner og udstyr

 • Sluk radio/lys, når du forlader lokalet

 • Gør rent og tør maskiner af efter brug

 • Brug kun indendørs- eller rengjorte sko i rummet

 • Ved mangler eller forslag, kontakt da aaparkensbestyrelse@gmail.com

 

R:

Rengøring

 • Et rengøringsfirma er ansat til at holde gangarealerne rene

 • Der afholdes "Kollegiets Dag" én gang årligt, den 2. søndag i september. Dette er "store rengøringsdag", hvor alle kollegiets beboere hygger og hjælpes ad med at gøre kollegiets fællesarealer rene

 • Som beboer er man forpligtet til at hjælpe med den generelle rengøring samt vedligehold af kollegiet

 • Vinduer i egen lejlighed kan vendes og vaskes indefra

 

S:

Skab i lejligheden

 • Ved indflytning medfølger et klædeskab til lejligheden. Dette forefindes enten i lejlighed eller kælderrum.

 • Ønsker du at flytte skabet, kontakt da varmemesteren for lån af sækkevogn

 • Beboer hæfter selv for eventuelle skader på hjul eller lignende, og det afregnes ved udflytning

 

Slagboremaskinen

 • Det er ikke tilladt at bore i tidsrummet 19-08 fra mandag til fredag og i tidsrummet 16-10 lørdag og søndag

 

Studierum

 • Studierummene bookes på kalenderne på dørene til rummene.

 • Ved booking skal der anføres lejlighedsnummer samt tidspunkt for brug af rummet.

 • Dukker man ikke op indenfor 15 minutter efter bookingens start, anses bookingen for annulleret.

 • Hver lejlighed må maksimalt have tre fremtidige bookinger ad gangen (Så hvis man mandag booker tirsdag, onsdag og torsdag, kan man om tirsdagen booke fredagen, i det tilfælde at denne er ledig) På denne måde har vi alle en chance for, at kunne booke rummet.

 • Husk, at der altid er mulighed for at benytte fællesrummet til at læse også.

 • Studierummene skal som alle andre lokaler efterlades rengjorte og klar til brug for de næste der skal bruge lokalet.

 

T:

Tøjvask

 • Tøj skal tørres i vaskerum eller egen lejlighed

 • Der må ikke tørres tøj på gangarealer

 • Efter tørring skal tøjstativet fjernes fra vaskerummet, ellers er det til fri afbenyttelse for andre beboere

 

Tørrestativer

 • Disse må placeres i indhakket ved lejligheden som det eneste sammen med et skostativ på maksimalt 50cm.

 • Hvis et tørrestativ placeres i vaskerummet, så må de benyttes af andre beboere.

V:

Vinduer

 • Vinduer i egen lejlighed kan vendes og vaskes indefra

 • Efter brug af fællesrum skal vinduer og døre være lukket og låst