Afdelingsbestyrelsen

Du er flyttet ind på et kollegium, som er en afdeling i den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus. Det betyder bl.a., at du er en del af et beboerdemokrati og kan være med til at sikre, at dit kollegium er et spændende og velfungerende sted.
Demokratiet virker ved, at der mindst en gang om året bliver holdt et afdelingsmøde for alle kollegiets beboere. På mødet vælger beboerne et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Afdelingsbestyrelsen har bl.a. indflydelse på kollegiets budget og kan komme med forslag til forbedringer og fællesarrangementer på kollegiet.
Afdelingsbestyrelsen skal desuden sikre god ro og orden og behandle sagerne, hvis der er klager fra beboere over andre beboere. Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt vedrørende fortrolige forhold.

Vi opfordrer dig til at deltage i afdelingsmøderne og gøre din indflydelse gældende!

Kontakt bestyrelsen
Har du en fantastisk ide til et arrangement? Forslag til hvordan hverdagen på Åparkkollegiet kunne blive lidt bedre? Eller har du bare en virkelig træls nabo, du gerne vil klage over?
Alle gode ideer, tiltag, forslag til forbedringer, spørgsmål, klager og andet er meget velkommne  

E-mail: aaparkensbestyrelse@gmail.com

Socialudvalg

Åparkens Socialudvalg blev d. 13. november 2013 oprettet med det formål at arrangere og formidle information om sociale arrangementer og fester på Åpark Kollegiet. 

Medlemmer af Socialudvalget
Formand

Frauke Coch Nielsen

Medlemmer
Lasse Jensen
Peter Boye Larsen
Julie Sandfeld
David Bak Posada
Johanne Blanner Jul
Christoffer Hougaard Jensen
Nicolas Løfgren
Malene Christensen
Jacob Laue Juhl
Freja Faarup
Helene Henriksen

E-mail: aaparkensbestyrelse@gmail.com  

Motionsrumsudvalg

Åpark Kollegiets motionsrumsudvalg blev oprettet på beboermødet d. 14. november 2012. Motionsrumsudvalget varetager kollegiets motionsrum mellem bygning 1 og 3.
Mangler eller forbedringsforslag modtages gerne ved at sende os en mail.

Venlig Hilsen
Åparkens Motionsudvalg

Medlemmer
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle medlemmer i motionsudvalget. Vi opfordrer dog alle til at melde sig. Kontakt kollegiets bestyrelse, hvis du gerne vil med i udvalget og være med til at sikre, at vores motionsrum er up-to-date med udstyr og lignende.

E-mail: aaparkensbestyrelse@gmail.com

Referater

Læs referaterne fra Åpark kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Formand
Johanne Blanner Jul

Næstformand
Stine Haarbo Jensen

Kasserer
Martin Kjær Olsen

Bestyrelsesmedlem
Andreas Qvist-Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Camilla Albrecht Therkelsen

Suppleanter
Frauke Coch Nielsen

Opdateret 19/11-19