Varmemester

Varmemesteren på Chr. X's Kollegium hedder Steen Blach

Kontakt
E-mail: sbl@kollegiekontoret.dk
Telefon: 31 32 64 06

 

 

Projekt- og driftsleder

Kollegiets projekt- og driftsleder: Anders Kamronn
E-mail: aka@kollegiekontoret.dk

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.