Nyheder

På grund af prisstigning hos BNAA varsles en huslejestigning

Husleje pr. 1. september 2017


Referat af budgetmøde
21. marts 2016

Budget 2017-18
1. august 2016

Referater

Læs referaterne fra Christianbjergs kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.