Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
15. november 2016

Regnskab 2015-16
(kort version)

Referater

Læs referaterne fra Christianbjergs kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.