Nyhed

Pga. omlægning af TV-pakker hos BNAA, varsles en huslejenedsættelse. 

Husleje pr. 1. juli 2017

Nyheder

Referat af budgetmøde
d. 28. marts 2017

Budget 2017-18

Referater

Læs referaterne fra Christianshøj Kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.