Fra Kollegiekontoret

Aflysning

Iht. anbefalingerne fra myndighederne om at undgå udbredelsen af coronavirus, aflyses beboermødet d. 23. april 2020.

OPSLAG TIL PRINT

Referater

Læs referaterne fra Christianshøj Kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.