Notat til budgettet 20/21

Fra Kollegiekontoret

Aflysning af beboermøde

Ifølge ny bekendtgørelse (om fravigelse af regler på boligområdet pga coronavirus) kan budget-afdelingsmødes aflyses, da budgettet på jeres kollegium ikke indeholder en stigning på mere end 2 %.

 

 

 

Guide til budget og regnskab

TIL ALLE BEBOERE

Pga. risikoen for corona-smitte er de sædvanlige møder aflyst, hvor afdelingsbestyrelserne ellers bliver klædt på til at fremlægge budgettet for beboerne.

Derfor har vi lavet denne lille guide til alle beboere:

Sådan læser du budget og regnskab

Aflysning

Iht. anbefalingerne fra myndighederne om at undgå udbredelsen af coronavirus, aflyses beboermødet d. 23. april 2020.

OPSLAG TIL PRINT

Referater

Læs referaterne fra Christianshøj Kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.