Huslejevarsel

Som følge af stigende priser på varme, varsles hermed forhøjelse af a conto betalingen til varme.

 

Huslejevarsel pr. 1. marts 2022

Referater

Læs referaterne fra Christianshøj Kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.