Vores fællesrum

NB: Pga. Covid-19 er det ikke muligt at leje fællesrummet. Dette gælder indtil andet er oplyst.

 

I fællesrummet er der mulighed for at se film og sport, høre musik, spille bordfodbold, pool og en lang række brætspil.

Tænk på overboerne og husk at der skal være stille efter kl. 22 på hverdage!

Ønsker du at leje fællesrummet? Send en mail til Afdelingsbestyrelsen! Fælleslokalet kan lejes alle lørdage i hver måned - bortset fra i eksamensperioderne dec./jan. og maj/jun.
Reservering kan tidligst foretages tre måneder før benyttelse. Reservation træder i kraft, når lejekontrakten er underskrevet, og et beløb for leje og depositum er betalt til de udlejningsansvarlige i Damager Kollegiets afdelingsbestyrelse. Du kan se i kalenderen hvornår rummet er reserveret. Hvis der er eventuelle spørgsmål angående leje af fællesrummet, så skriv til dambestyrelsen@gmail.com
Du kan spørge efter udlejningskontrakten til vores mail.

Fællesrummet udlejes i henhold til nedenstående regler:

§ 1 Lejeren skal være beboer på Damagerkollegiet § 2 Den beboer, der som lejer, har underskrevet kontrakten, forpligter sig hermed juridisk overfor afdelingsbestyrelsen og Kollegiekontoret i Århus, at blive gjort til genstand for sanktioner i tilfælde af tyveri, hærværk, overtrædelse af husordenen m.v. Herunder gælder specielt lejers erstatningspligt i tilfælde af mangler og skader på kollegiets ejendom og indbo. § 3 Lejer skal betale kr. 500,- for leje af lokalet. § 4 Et depositum på kr. 500,- opkræves ved indgåelsen af lejeaftale og tilbagebetales straks efter syn af lokalerne ved lejens ophør, såfremt der ikke konstateres misligholdelse som lejeren er ansvarlig for. Såfremt en sådan misligholdelse konstateres tilbageholdes depositum indtil nærmere aftale er indgået mellem lejer og afdelingsbestyrelsen. § 5 Dansegulvet skal af hensyn til støj placeres i hjørnet ved baren hen mod vinduerne. § 6 Husordenens generelle regler vedr. støj og brug af fællesrummet gælder også under udlejningen. Kl. 2 skal der således skrues ned for musikken til et niveau hvor beboerne generelt ikke bliver generet. § 7 Festen skal holdes inden døre eller i det dertilhørende rygeområde i kælderplan. § 8 Afdelingsbestyrelsen kan inddrage brugsretten af lokalet såfremt de givne retningslinjer ikke overholdes. § 9 Lokalet kan tidligst tages i brug kl. 12 på den lejede dato § 10 Lokalet skal afleveres i rengjort stand kl. 14 den følgende dag. Dette omfatter bl.a., men er ikke begrænset til, rengøring af gulv, køkken, toiletter, møbler, barområdet, rygeområdet samt øvrige udendørsarealer hvor der findes henkastet affald m.v. fra lejeren og dennes gæster. Stk. 2 Ved manglende rengøring kan afdelingsbestyrelsen antage et rengøringsfirma til at foretage rengøring på lejers regning. § 11 Ansøgning om dispensation for ovenstående regler skal være modtaget inden kontraktens underskrivelse og senest 14 dage før lejedato. § 12 Undertegnede lejer kan ved det forudgående syn, før ibrugtagelse, overfor afdelingsbestyrelsen påpege skader og andre forhold ved det lejede lokale og inventar som lejer ikke bør hæfte for. Disse noteres på bagsiden af kontrakten.

Aftale om benyttelse af bar ved private fester 

Ved afholdelsen af private fester, er det nu muligt at leje kollegiets bar med bartendere, hvis det skønnes rentabelt af baren. Det betyder, at:

· dine gæster, til lave priser, fra et velassorteret drinkskort, kan vælge blandt mange drinks og cocktails - og selvfølgelig købe fadøl, vin, sodavand etc.

· baren sørger for alle drikkevarer, herunder al indkøb og salg af disse.

· et passende antal bartendere vil være tilstede, og hjælpe med afrydning af borde i løbet af aftenen, samt rengøring af baren den følgende dag. Resten af lokalet skal du selv gøre rent.

· man ikke selv må medbringe drikkevarer af nogen art.