Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
7. november 2016

Regnskab 2015-16

Referater

Læs referaterne fra Damager kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.