Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
22. oktober 2020

Regnskab 2019-20

Referater

Læs referaterne fra Damager kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.