Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
28. oktober 2021

Regnskab 2020-21

Referater

Læs referaterne fra Damager kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.