Fra Kollegiekontoret

Referat af budgetmøde
22. marts 2017

Budget 2017-18

Referater, regnskaber og budgetter

Læs referaterne fra Grenåvej Kollegiets bestyrelses- og beboermøder.

Se regnskaber og budgetter.