Fra Kollegiekontoret

Referat regnskabsmøde
2. november 2016

Regnskab 2015-16

Referater, regnskaber og budgetter

Læs referaterne fra Grenåvej Kollegiets bestyrelses- og beboermøder.

Se regnskaber og budgetter.