Referat

Referat af ekstraordinært beboermøde
d. 17. december 2020

Referater

Læs referaterne fra Grønnegade Kollegiets møder. Se regnskaber og budgetter.