Huslejevarsel

Huslejenedsættelse pr. 1. april 2017

Kollegiets kollektive TV-pakke er opsagt. Hvis du vil købe en TV-pakke skal du selv vælge hos leverandøren. 

 

 

Referater

Læs referaterne fra Kløvergårdens afdelingsbestyrelsesmøder.