Varmemester

Varmemesteren på Kløvergården hedder Finn Ottesen. Vi deler ham med to andre kollegier, Kirsebærhaven og Grenåvej Kollegiet.

Kontakt

Mobilnr.: 40 27 39 37 (I den normale arbejdstid)
E-mail: fio@kollegiekontoret.dk 
Eller ved personlig henvendelse

Finn Ottesens arbejdstider:

Mandag - torsdag: Kl. 7.00 til 15.30
Fredag: Kl. 7.00 til 12.00

Se hvornår varmemesteren træffes på dit kollegie - her.

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Carsten Kjær Christensen
E-mail: ckc@kollegiekontoret.dk