Huslejevarsel

Huslejevarsel pr. 1. juli 2017

Kollegiets kollektive TV-pakke er blevet opsagt. Hvis du vil købe TV-pakke, skal du selv vælge hos leverandøren. 

Referater

Læs referaterne fra Ladegårdskollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.