Velkommen til Ladegårdskollegiet

Ladegårdskollegiet er opført i to etaper på hhv. Skejbyparken og Ladefogedvej i byens nordlige del, og ligger i samme område som Skejbygård Kollegiet, Skejbo Kollegiet, Skelager Kollegiet og Skejbyparken.

Den første etape blev taget i brug d. 15. oktober 1998. Denne del består af seks bygninger i to etager med i alt 144 lejligheder, heraf 110 etværelseslejligheder og 34 toværelseslejligheder.

Den anden etape, beliggende på Ladefogedvej, blev taget i brug d. 15. juni 2011, og består af tre bygninger med i alt 48 halvandetværelseslejligheder.

Lejlighederne

1-værelseslejligheder
Alle 110 etværelseslejligheder er ens. Lejlighederne er udstyret med eget bad, toilet og køkken. Bruttoarealet er 25m² - dvs. inkl. gang, pulterrum og andet fællesareal. Nettoarealet er 18,25m².

Etværelseslejlighederne ligger på Skejbyparken 362, 364, 366 og 368.
Alle bygningerne er i to etager. I 362 og 364 ligger lejlighederne over for hinanden på fællesgange med hver 16 lejligheder. 366 og 368 har derimod udvendige svalegange på hhv. 12 og 11 lejligheder.

Gulvet i værelset er bøgeparket. Alle lofter er hvidmalede. I lejligheden er der tre faste skabe. To af dem kan bruges til tøj eller andet. Det tredje skab er fyldt med rør, el-, vand- og varmeinstallationer. De to vinduer har faste persienner af aluminium.

1,5-værelseslejlighederne
De 48 halvandetværelseslejligheder er beliggende på Ladefogedvej 251-275, og er opført i 2011. Lejlighederne er fordelt på tre bygninger, med hver sin farve på indgangspartier og køkkengulv. Der er således hhv. en grøn, en rød og en blå blok. Alle tre bygninger er i to etager.

Bruttoarealet er 39 m² - dvs. inkl. gang, pulterrum og andet fællesareal. Alle lejligheder er udstyret med eget bad, toilet og køkken.

Lejlighederne er opdelt i to afdelinger, med køkken og bad i midten. Køkkenzonen er belagt med farvet linoleum, der matcher farven på det udendørs indgangsparti. De to øvrige områder er belagt med parketgulv.

2-værelseslejligheder
De 34 toværelseslejligheder ligger på Skejbyparken 360 og 370. Begge bygninger er i to etager. I 370 ligger lejlighederne over for hinanden på fællesgange med hver 10 lejligheder. 360 har derimod udvendige svalegange med hver 7 lejligheder. Alle lejligheder er udstyret med eget bad, toilet og køkken.

Arealmæssigt er lejlighederne lige store, men der er forskel på, hvordan lejlighederne i de to bygninger er indrettet. Bruttoarealet er 41,2m² - dvs. inkl. gang, pulterrum og andet fællesareal. Nettoarealet er 30,5m².

 

Se plantegningerne på UngdomsboligAarhus.

Vi har på kollegiet en Facebook-gruppe.
Hvis du er bebober på kollegiet, er du meget velkommen til at blive medlem af denne gruppe. Gruppen bruges bl.a. til at invitere til fællesarrangementer og til at uploade billeder fra fællesfester holdt på kollegiet.

Beliggenhed

Ladegårdskollegiet ligger i den nordlige ende af byen med seks bygninger på Skejbyparken 360-370 og tre på Ladefogedvej 251-275. De to matrikler ligger side om side, men har udkørsel til hver sin vej.

Se på kort

Energimærker

Når en bolig udlejes (eller sælges) skal den iht. lovgivningen have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. 

Energimærkning procedure
1. En vurdering, der viser, hvor store energiudgifter, der er for boligerne - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

2. Et besparelsesforslag, der viser, hvilke forbedringer det kan svare sig at gennemføre ved boligen, og hvor meget man herved kan reducere udgifterne.

Gyldighed
Energimærkninger gælder som udgangspunkt i 10 år. 

Energimærker for Ladegårdskollegiet

Skejbyparken 360

Ladefogedvej 251

Ladefogedvej 259

Ladefogedvej 271

Fælleshuset