Afdelingsbestyrelsen

Kollegiets afdelingsbestyrelse består af frivillige beboere på kollegiet, som er valgt  af de øvrige beboere på et beboermøde/afdelingsmøde. Bestyrelsen holder som oftest møde i den første uge i hver måned. Møderne foregår i fællesrummet. På referatet fra forrige møde kan du se hvornår næste møde er planlagt. Mødet kan dog være flyttet.

Du er velkommen til at møde op og tale med bestyrelsen, når vi holder møde. Selve bestyrelsesmødet er vi dog nødt til at holde lukket, da visse punkter omhandler enkelte beboere, f.eks. når vi behandler klager. Så altså ingen tilhører til mødet.

Efter hvert møde skrives et referat af mødet. Referatet hænges op på kollegiets opslagstavler og her på hjemmesiden, så beboerne kan følge med i, hvad der sker på møderne.

Spørgsmål og forslag

Har du spørgsmål om stort eller småt på kollegiet kan du altid spørge bestyrelsen. Du kan ringe til os, komme og banke på døren, lægge en seddel i postkassen eller bestyrelsens egen postkasse ved bygning 362, eller du kan sende spørgsmålet på mail via hjemmesiden her, se punktet "Kontakt Bestyrelsen" til venstre.

Forslag skal helst afleveres skriftligt til bestyrelsen, hvis det skal tages seriøst. I hvert fald hvis det er et større forslag, eller noget der koster penge. Så vil det med sikkerhed komme med på et bestyrelsesmøde eller beboermøde. Det kan afleveres til et bestyrelsesmedlem, lægges i bestyrelsens postkasse ved bygning 362, eller også kan du sende det her over hjemmesiden. Det skal tydeligt fremgå, hvem der kommer med forslaget. Bestyrelsen kan også af egen drift tage en ide eller forlag op. De fleste beslutninger og ændringer bliver da også foretaget med den baggrund. Men selvom bestyrelsen for det meste har fingeren på pulsen, må du ikke forvente, at vi kender til alle små problemer på kollegiet. Derfor er det altid en god ide at henvende sig til os med problemer, forslag og ideer til ændringer.

Klager

Enhver beboer kan klage til bestyrelsen over overtrædelser af husordenen. Kun undtagelsesvist kan der klages over sager, der er mere end 2 uger gamle. Klagen skal være skriftlig, navngivet og motiveret. Du kan evt. udfylde Kollegiekontorets klagesagsblanket. Klagen skal sendes til klage@kollegiekontoret.dk

Kollegiekontoret, der behandler klager. Bestyrelsen fremsender klagen med kommentarer til Kollegiekontoret og eventuelt med indstilling om tiltag. Således er det altid Kollegiekontoret, der på bestyrelsens vegne fremsender skriftlige advarsler.

Klagesager behandles med absolut diskretion.

Husk at den bedste måde at løse problemer på er ved at tale med hinanden. Derfor er det også bedst, hvis du selv har gjort noget for at løse problemet, inden du sender din klage. F.eks. kan et problem med en støjende nabo ofte løses ved at gøre naboen opmærksom på, at du synes at han er støjende.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består p.t. af:

Formand:
Emilie Ibsen

Næstformand:
Marie-Louise Carlslund

Kasserer:
Mikkel Kaa Hovvang Olsen

Medlem og fælleshusansvarlig:
Simon Herping Stie Olesen

Medlem og fælleshusansvarlig:
Thor Nordfeld Troelsen

Suppleant:
Martin Brodersen

Opdateret d. 23/11-21

Kontakt
Du kan altid kontakte afdelingsbestyrelsen for Ladegårdskollegiet med generelle spørgsmål og øvrige henvendelser på vores mailadresser: ladegaardensbestyrelse@gmail.com 

Drejer din henvendelse sig om leje af fælleshuset, bedes du kontakte den fælleshusansvarlige på mailadressen ladegaardensfaelleshus@gmail.com 

Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Referater

Læs referaterne fra Ladegårdskollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.