Huslejevarsel

Huslejevarsel pr. 1. juni 2017

Kollegiets kollektive TV-pakke er blevet opsagt. Hvis du vil købe TV-pakke, skal du selv vælge hos leverandøren. 

Referater

Læs referaterne fra Mejlgade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.