Notat til budgettet 20/21

NYHEDER

Aflysning af beboermøde

Ifølge ny bekendtgørelse (om fravigelse af regler på boligområdet pga coronavirus) kan budget-afdelingsmødes aflyses, da budgettet på jeres kollegium ikke indeholder en stigning på mere end 2 %.

 

 

 

Referater

Læs referaterne fra Mejlgade Kollegiets møder. Se regnskaber og budgetter.