Varmemester

Varmemester på Mejlgade Kollegiet hedder Søren Stein

Kontaktoplysninger  

  • E-mail: sst@kollegiekontoret.dk  (foretrækkes)
  • Mobilnr.: 21 24 75 47 (I arbejdstiden)
  • Eller ved personlig henvendelse

Arbejdstider
Mandag til torsdag: Kl. 7.00 - 15.30
Fredag: Kl. 7.00 - 12.00

Han er udover Mejlgade Kollegiet ansat som varmemester på fem andre kollegier i Aarhus' midtby.

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Karin Bank Lindberg
E-mail: kbl@kollegiekontoret.dk 

Kontakt ved akutsituation

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.