Fra Kollegiekontoret

Referat afdelingsmøde
25. oktober 2020

Referat af regnskabsmøde
d. 22. oktober 2020

Regnskab 2019-20

Find os på Facebook

Nye regler vedrørende rygning

Efter beboermødet d 27. oktober er der blevet vedtaget nye rygeregler for kollegiet. De nye rygeregler kan findes i vores husorden under paragraf 5. Husordenen kan findes i vores beboermappe.

Referater

Læs referaterne fra Munkegade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.