Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
d. 4. november 2021

Regnskab 2020-21

Find os på Facebook

Referater

Læs referaterne fra Munkegade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.