Varmemester

Varmemesteren på Munkegadekollegiet hedder Birgitte Østergaard. Hun deles med tre andre midtbykollegier.

Kontakt
Telefon: 21 24 75 49 (I den normale arbejdstid)
E-mail: sbo@kollegiekontoret.dk 
Eller ved personlig henvendelse.

Arbejdstider
Mandag til torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 12.00

Har du brug for varmemesterens hjælp til at afhjælpe et problem, er det klart bedst at sende hende en e-mail.

Beskriv problemet så præcist som muligt. Så er varmemesteren bedre forberedt, f.eks. med det rigtige værktøj, og hun kan hurtigere hjælpe dig.
Husk at skrive dit navn og adresse, så hun kan finde dig. Skriv også gerne dit mobiltelefonnummer, så hun har mulighed for at kontakte dig, hvis hun kommer forbi, mens du ikke er hjemme. Det er også en stor hjælp, hvis du skriver hvilke tidspunkter du er nemmest at træffe hjemme. Vær dog opmærksom på at varmemesteren ofte har mest travt sidst på eftermiddagen, hvor alle andre også ønsker hendes hjælp.

Varmemesteren må ikke gå ind i din lejlighed, når du ikke er hjemme. Så hvis du ikke er hjemme inden for normal arbejdstid, kan varmemesteren hurtigere hjælpe dig, hvis du giver hende tilladelse til at gå ind, selv om du ikke er hjemme. Udfyld blanketten "tilladelse til adgang".

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Karin Bank Lindberg
E-mail: kbl@kollegiekontoret.dk 

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Øvrige situationer

Mistet nøgle
Hvis du har mistet din nøgle, kan du indenfor normal arbejdstid kontakte varmemesteren. Opbevar evt. en ekstra nøgle hos din nabo eller venner. Udenfor normal arbejdstid må du i stedet kontakte en låsesmed. Se opslaget med telefonnumre ved opslagstavlen i opgangen. Er din/jeres nøgle bortkommet, kan låsen (for egen regning) omstilles ved henvendelse til varmemesteren.
Ved fraflytning vil låsen altid blive omstillet, hvis der mangler nøgler.

Mistet nøglebrik
Har du mistet din nøglebrik, skal du straks kontakte varmemesteren. Hun programmerer nøglebrikken ud af systemet, så den ikke kan misbruges af andre. En ny nøglebrik koster kun 110 kr.

Storskrald
Har du noget, der skal smides ud til storskrald, skal du selv gøre det. Lad være med at stille det i affaldsskuret, pulterrummet eller tørrerummet, så varmemesteren eller andre beboere skal døje med dit affald.
Du bestiller afhentning af storskrald, lidt såvel som meget, tlf. 87 44 11 44 og aftaler en dag.
Du kan også bestille afhentning af storskrald via Aarhus kommunes hjemmeside - lav en søgning på storskrald og Aarhus Kommune, så finder du siden. Det kan ikke være nemmere - og så er det endda gratis.
På opslagstavlerne i opgangene kan du se, hvordan du skal emballere storskrald.