Nyheder

På grund af en prisstigning hos BNAA varsles en huslejestigning. 

Husleje pr. 1. september 2017

Referater

Læs referaterne fra Nørre Allé Kollegiets møder.