Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er fordelt på forskellige poster. Der vælges en formand, en næstformand, en kasserer, en fællesrumansvarlig og et menigt medlem. Bestyrelsen forestår kollegiets daglige drift, samt deltager i budget- og regnskabsmøderne ved Kollegiekontoret. Har man spørgsmål som beboer kan man også altid henvende sig til en fra bestyrelsen.

På Nørreport Kollegiet vælges der hvert år en bestyrelse på fem medlemmer. Disse vælges på det årlige beboermøde, hvor også andre relevante ting er på dagsordenen.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand, Emil Fredberg Madsen

Næstformand:Ida Andersen Hansen

Kasserer og rep.medlem: Morten Fly Christensen

Menigt medlem og Kollegiekontorets bestyrelsesmedlem: Jutta Vinter

Menigt medlem: Mads Moos Larsen

E-mailadresse til afdelingsbestyrelsen: norreportbestyrelse@gmail.com 

 

 

Referater

Læs referaterne fra Nørreports kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Arrangementer

Der som regel fire arrangementer om året, som bestyrelsen planlægger.

Tour de Chambre
Det sker først på året, hvor de beboere som har lyst, åbner deres døre og hjem for de andre beboere. Aftenen slutter som regel i fællesrummet med en god fest.

Havedag
Hen på foråret er der havedag, hvor gårdhaven friskes op og gøres klar til sommeren.

Rengøringsdag
Efter endt sommerferie er der i september en rengøringsdag, hvor kollegiet gøres grundigt rent. Hen på aftenen laver vi lidt mad sammen og holder en fest i fællesrummet.

Julefrokost
I november holdes årets sidste arrangement, som er julefrokosten.

 

Det står selvfølgelig en frit for om man vil deltage i de forskellige arrangementer, dog ser vi gerne at alle møder op til rengøringsdagen.