Beboerrådet

Beboerrådet består i øjeblikket af 5 medlemmer. Beboerrådet vælges hver andet år ved urafstemning. Beboerrådet består pt. af følgende personer:

Beboerrådets emailadresse: ravnsbjergkollegiet.beboerraad@gmail.com

Nicklas Hakmann Petersen
Formand

Catharina Konstanse Lysheim Jacobsen
Næstformand

Simon Lyngbo
Kasserer

Thomas Lind Knudsen
Beboerrådsmedlem 

Mathias B. Pedersen
Beboerrådsmedlem og bar repræsentant 

Nicolaj Damhøj Pedersen
Beboerrådsmedlem og fitness repræsentant

 

Opdateret 3/6-19

 

Kontakt: Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål angående klager eller den daglige drift af Ravnsbjerg Kollegiet. Du kan kontakte os via e-mail. 


Klager mv.
Ønsker du eller din gang at indgive en klage over en eller flere personer, kan du/I udfylde denne klagesagsblanket. Klagen skal være motiveret og indeholde navn på indklagede og en kontaktperson, som Beboerrådet kan henvende sig til. Den skal endvidere være underskrevet af den eller de som sender klagen og være sagligt motiveret. Klagen skal sendes til klage@kollegiekontoret. Klagesager behandles af Kollegiekontoret og beboerrådet med absolut diskretion.

Flytning fra gæld
Beboere flytter af og til fra kollegiet uden at betale deres køkkengæld. Beboerrådet har mulighed for at tilbageholde depositum og afregne gælden, såfremt køkkenet afleverer en seddel med oplysninger om hvem den skyldige er, hvem der skal have pengene (herunder reg.- og kontonummer) og en opgørelse af gælden. Sedlen skal underskrives af den køkkenansvarlige og godkendes af Beboerrådets formand eller næstformand med en underskrift. Dette skal helst gøres inden for 5 dage efter skyldneren er flyttet. 

Ansøgning om penge til fælles aktiviteter
Foreningerne på kollegiet kan efter specificeret og skriftlig ansøgning få bevilliget penge af Beboerrådet på op til 2000 kr. til nyt udstyr m.v. Der kan ikke ansøges penge til inventar og lign., der stilles til rådighed af kollegiet. Ansøgninger skal afleveres til varmemesteren eller til Beboerrådets formand. 

Beboermøder
Der afholdes 2 årlige beboermøder omkring marts og november/december måned, hvor alle beboere er velkomne.

Referater

Læs referaterne fra Ravnsbjerg kollegiets beboerrådsmøder.

Andre udvalg

På Ravnsbjerg Kollegiet har vi i øjeblikket en

Hvis du har en god idé eller er du en ildsjæl inden for f.eks. fodbold, øl eller fitness er du altid velkommen til at opstarte en ny forening 

Natteravnen

Natteravnen er kollegiets bar. 

Flere oplysninger kan findes på barens facebookgruppe