Kontakt i akut opståede situationer

Ved en akut opstået situation på kollegiet tilkald varmemesteren på tlf.:

 • Mikkel: 21 24 75 52 (Normalt 7.00-15.00 - herefter er tlf. kun lejlighedsvis åben)

Udenfor varmemesterens arbejdstid, ring da til nedenstående:

 • Låsesmed (Byens Låse): 86 10 65 00
  NB Hvis Byens Låse rekvireres til at låse en dør op pga. mistede nøgler, husk at have ID (Sundhedskort samt pas/kørekort), så du kan bevise, du bor på adressen. Denne service koster ca. 1000 kr. og skal betales kontant. 
 • El-firma (Frederiksbjerg El) 28 35 85 25*
 • Vvs-service (Tec-Co) (Hul på vandrør og lign.) 86 75 58 12**
 • Glarmester (Aarhus Glarmesteri) 70 22 48 49
 • Kloakservice (Tec-Co) 86 75 58 12**

* Gælder ikke sprungne sikringer eller afbrudt HPFI
** Gælder ikke stoppede afløb, der ikke er opstået akut.

Svarer ingen af ovenstående specialer, ring til: 

 • Polygon (vandskade/afdækning): 72 28 28 19

Øvrige telefonnumre:

 • Alarm (ulykke) 112
 • Politi (indbrud) 114
 • Aarhus (vand) 89 47 10 00
 • Aarhus (varme) 89 40 15 00
 • It-telefon, radio-tv: (Bolignet Aarhus): 82 50 50 50

Ved brug af AKUT-listen SKAL der sendes en email til varmemesterkontoret ravnsbjerg@kollegiekontoret.dk med oplysning om dato, bygning, etage og problem samt kontaktnummer på personen, der har ringet. 

Hvornår ringer man?

Låse-service tilkaldes, hvis der er behov for at få åbnet døren til dit værelse. Vær opmærksom på, at hvis du har låst dig ude af værelset/lejligheden skal du selv betale for at blive låst ind af låsesmeden.

El-firma tilkaldes, hvis der opstår problemer med belysning i gangarealer eller brandalarm

VVS-service tilkaldes, hvis der er problemer med manglende varme, varmt vand, koldt vand eller sprængte vandrør.

Glarmester tilkaldes, hvis der bliver knust en rude til et værelse ved for eksempel indbrud.

Kloakservice hvis der er opstået pludselige problemer med afløb.