Afdelingsbestyrelsen

Næstformand
Frederik Rixen

Kasserer
Daniel Strand Petersen

Suppleant
Søren Lemche

E-mailadresse: rosensgadesbestyrelse@gmail.com 

Opdateret d. 16/8-21

Referater

Læs referaterne fra Rosensgade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.