Afdelingsbestyrelsen

Formand
Daniel Strand Petersen

Næstformand
Thomas Lyhne

Kasserer
Isabella Banh

Suppleant
Amailie Woel

E-mailadresse: rosensgadesbestyrelse@gmail.com 

Referater

Læs referaterne fra Rosensgade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.