Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde 
15. november 2016

Regnskab 2015-16 (kort version)

Referater

Læs referaterne fra Skejbygård kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.