Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen, eller i daglig tale bare Bestyrelsen, er kollegiets øverste kollektive organ. Bestyrelsen vælges af kollegiets beboere for et år ad gangen. 

Arbejdsområde
Bestyrelsen varetager en lang række funktioner på kollegiet. Bestyrelsen er til for kolleigets beboere. Har du spørgsmål angående kollegiets indretning, fællesfaciliteter eller andet, så er du velkommen til at kontakte os.

Vi udlåner også en borehammer til boring i vores vægge. Vi kan kun opfordre folk til at låne denne ved enhver lejlighed, hvor der skal bores. Væggene er af massiv beton, og almindelige boremaskiner virker ikke og skaber alt for langvarige og voldsomme støjgener for kollegiets øvrige beboere.
Bestyrelsen forestår også flagning.
Vi behandler desuden klagesager beboerne imellem, samt står for den daglige kontakt til kollegiekontoret. Vi afholder hvert år to fællesmøder, ét hvert semester.

Få indflydelse
På to årlige møder, i forbindelse med regnskabs- og budgetforhandlinger, varetager bestyrelsen kollegianernes interesser overfor vores administrator,
kollegiekontoret. Her fastsætter man bl.a. huslejen og drøfter nødvendige eller forestående renovationer og nyinvesteringer for det kommende år. Her har du som beboer mulighed for, helt konkret, at få indflydelse på hvordan dine omgivelser udvikler sig, og hvor meget du betaler i husleje.
Det er på fællesmøderne du har mulighed for virkelig at få fremført din sag, komme med gode idéer og måske selv tage en plads i bestyrelsen. Sørg dog for at aflevere dine forslag til formanden seneste to uger før fællesmødet, sådan at andre beboere på forhånd kan se, at sagen er på dagsordenen. Har du en god idé eller et forslag kan du selvfølgelig altid kontakte bestyrelsen selvom der ikke er et fællesmøde lige rundt om hjørnet.


Har du en god ide til hvordan vi forbedrer livet og tilværelsen på kollegiet, er vi meget åbne overfor nye ideer. Ønsker du at kontakte bestyrelsen via mail, send da til: 
bestyrelsen@skejbygaardkollegiet.dk

Klager
Du kan læse kollegiets husorden i den online beboermappe. Bliver du generet af en medkollegianer som overskrider denne, har du mulighed for at klage over vedkommende. Beboerklager skal indgives til klager@kollegiekontoret.dk. Alle klager behandles fortroligt og vedkommende du klager over, får ikke at vide hvem der har klaget.

Klager indgives skriftligt, og skal indholde følgende punkter.

  • Hvem du klager over.
  • Den eller de episoder du gerne vil klage over.
  • Tid og sted for episoderne.
  • Din underskrift.

Du kan også benytte dig af Kollegiekontorets klagesagsblanket.

Efter indgivelse af klagen vi Kollegiekontoret behandle klagen og finde en passende sanktion. Klageren vil ikke blive informeret om sagens konsekvenser pga persondatalovgivningen.

Festudvalget

Hvem er vi?
Festudvalget er en forsamling af halvskøre, men festlige, sjove og rare mennesker, der prøver at peppe livet på kollegiet op med lidt fest, sjov og ballade.

Hvad laver vi?
Vi afholder en månedlig torsdagsbar den første torsdag i måneden  kl. 20.00 i kælderen.

En månedlig mulighed hvor du over en øl eller sodavand kan diskutere månedens hændelser, og møde nye mennesker i afslappende omgivelser.
Vi har desuden cirka 3 fester hvert semester. I foråret stræber vi efter at holde en fastelavnsfest, og en yderligere fest, hvor temaet skifter fra gang til gang. Om efteråret stræber vi efter at holde Tour Des Etage og yderligere en fest med skiftende tema fra gang til gang. Hver sommer holder vi en sommerfest med de øvrige kollegier i Skejby: Skejbyparken Kollegiet, Skejbo Kollegiet, Ladegårdskollegiet  og Svane kollegiet. Der vil her være fodboldturnering om dagen, stor fest om aftenen og rig mulighed for at møde de øvrige kollegianere i Skejby. Oplysninger om vores arrangementer kan findes på opslagstavlen i elevatoren, eller i kælderen.

Nyt medlem?
Har du lyst til at være med til at arrangere fest, går du med en lille bartender i maven eller har du lyst til at give et nap med i anden henseende, så har vi altid brug for gode folk. Er du interesseret så giv os besked. Arbejdet i festudvalget er en perfekt måde at møde nye mennesker på. Du får en bred kontakt med folk på tværs af gange, etager og studier. I det hele taget er den blotte deltagelse i festudvalgets arrangementer med til at introducere dig til de mange mennesker, som du bor sammen med på kollegiet, men som du måske ikke lige møder eller får hilst på til hverdag.


Ny-indflyttere får den første omgang på husets regning, første gang de besøger Torsdagsbaren.

Vel mødt!
Festudvalget

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Louise Maja Andersen

Næstformand
Shervin Shizari

Kasserer
Elisabeth L. Nielsen

Medlem
Nanna Lykke Larsen

Medlem
Kirstine Muldbjerg Hecquet Lyngby

Opdateret 3/5-21

Referater

Læs referaterne fra Skejbygård kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

SKAB

SKAB står for Skejbygårdkollegiets Aktive Beboere.

Det er en slags aktivitetsforening på kollegiet, som blev oprettet i efteråret 2008 for at gøre det muligt for beboerne at spille indendørsfodbold hen over vinteren. Da det foregår gennem kommunen, var det nemlig nødvendigt med en officiel forening.

Siden har SKAB fungeret som primus motor for, at der i sommerperioden bliver spillet fodbold på plænen ved siden af kollegiet (så vidt muligt en gang om ugen).

Derudover har der været snak om, at SKAB også skulle stå for at arrangere badminton for kollegiets beboere.

Desuden er foreningen åben over for andre forslag, der kræver kommunekontakt  og organisation - det er kun de aktive beboere, der sætter grænser for, hvad der skal foregå på kollegiet.

 

Foreningen og dens nuværende bestyrelse kan fx fanges gennem Facebook:

http://www.facebook.com/group.php?gid=33306315052&ref=ts