Ny affaldssortering

Altangange er flugtveje

Af hensyn til brandsikkerheden, skal ALLE altangange holdes ryddet og der skal være en fri passage på 1,30 m.

Derfor skal alt bohave, der er stående på altangangene, fjernes omgående.

Hvis ikke det bliver fjernet, kan vi få et påbud fra brandmyndighederne, når de kommer på brandsyn.

Velkommen til Skelager Kollegiets hjemmeside. På hjemmesiden kan du læse mere om kollegiet og se billeder af lejlighederne samt udendørs- og fællesarealerne. Du kan finde information om kollegiets forskellige udvalg og deres funktion og finde kontaktinformation til disse. På forsiden kan du holde dig opdateret med sidste nyt fra kollegiet. 

Indkomne forslag til beboermødet d. 6. december 2018

Der er indkommet følgende to forslag: 

1. Tilføjelse til husordens § 2:
§ 2, stk. 2: Søndag til torsdag skal der senest kl. 23 være ro på kollegiet.
§ 2. stk. 3: Fredag og lørdag skal der senest kl. 02 være ro på kollegiet.

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

2. Kollektiv afmelding af reklamer og ugeaviser på hele kollegiet.
Hvis der kollektivt bliver afmeldt reklamer kan disse ikke gentilmeldes til enkelte hustande. 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen

Indkaldelse til beboermøde d. 6. december

Referater

Læs referaterne fra Skelager Kollegiets møder. Se regnskaber og budgetter.