Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen på Skelagerkollegiet vælges hvert år i november på et beboermøde. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen

Bestyrelsens arbejde 

  • Repræsentant for kollegiet på de årlige budget- og regnskabsmøder der afholdes sammen med Kollegiekontoret.
  • Indkaldelse til og afholdelse af beboermøder på kollegiet.
  • Forvaltning af pengene i "fælleskassen", som er et mindre beløb kollegiet hvert år får til fri disposition. Beløbet udgør 5,- kr. pr. kollegianer om måneden.
  • Andre ad hoc opgaver som varmemesteren ikke tager sig af eller også i samarbejde med denne.
  • Klagesager, fx støjgener o. lign.

Kontakt
Du er meget velkommen til at skrive til e-mail bestyrelsen@skelager.dk, hvis du har forslag og andet at påtale, stort som småt. Ligeledes hvis du har spørgsmål.

Du er også velkommen til at ringe til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål om kollegiet, men forslag skal sendes skriftligt, enten via af mail, eller ved en besked i medlemmernes postkasse, så vi kan behandle dem ved næste møde. Bestyrelsen holder som hovedregel møde en gang hver måned og ellers i forbindelse med hastesager. Bestyrelsen frabeder sig opringninger i weekenden, med mindre det drejer sig om deciderede hastesager, så som støj fra Fælleshus og Fællesrum. Til hverdag er du velkommen til at ringe mellem klokken 10.00 og 20.00.

Oplever du problemer af teknisk karakter, skal disse forespørgsler stilles direkte til varmemesteren.  Oplysninger om hvad du skal gøre i nødsituationer findes på opslagstavlen i vaskerummet og Fællesrummet.

Nedenstående links indeholder et dokument om forholdet os kollegianere i mellem og en klagevejledning. 

Forhold_kollegianere_imellem.pdf
Klagevejledning.pdf

Fælleshus-udvalget

Fælleshusudvalget står for at udleje Skelagerkollegiets Fælleshus. På disse sider kan du finde information om leje af Fælleshuset, se bestemmelserne for leje og se hvornår Fælleshuset er udlejet.

Retningslinjer for fælleshusudvalget

  • Står udelukkende for at udleje fælleshuset.
  • Står for at kontakte varmemestren i forbindelse med vedligeholdelse af fælleshuset.
  • Består af beboere der frivilligt har påtaget sig opgaven at udleje fælleshuset.
  • Afholder møde efter behov for at forholde sig til driftsspørgsmål og evt. klager i forbindelse med udlejning af fælleshuset. Den almindelige uddeling af udlejevagter foregår på online kommunikationsforum.

Medlemmer kan kontaktes i nødstilfælde og ved klager.

Fælleshus medlemmer

Alexandra Danino,
Tlf.: 60 67 32 25

Monica Giese Jakobsen,
Tlf.: 23 24 19 18

Nermin Dedovic,
Tlf.: 28 76 45 22

Emilie Bill Andersen,
Tlf.: 26 21 32 18

Rikke Hjort Boll 
Tlf: 28 74 30 61

Robin Fæch Christensen
Tlf: 27 50 67 97 

Heidi Jul
Tlf: 60 86 52 43

Malthe Karstensen 
Tlf: 42 24 87 90

Christian Møller

Pernille Rohde

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Formand
Sara W. Nissan

Næstformand
Daniel Baagøe Vestergaard

Kasserer
Jens Jonathan Jensen

Sekretær
Malena Jensen

Menigt medlem
Michelle Neumann

Referater

Læs referaterne fra Skelager kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Festudvalget "Promillerne"

Promillerne er Skelager Kollegiets festudvalg og blev oprettet d. 28. april 2009.Vi står for at arrangere en masse fantastiske, sjove, skøre og hyggelige arrangementer på kollegiet.

Kommende events
Du kan holde dig orienteret om vores kommende arrangementer enten via Skelager Kollegiets Facebook-gruppe eller vha. opslagstavlerne rundt om på kollegiet.

Ny Promille?
Kunne du tænke dig at være med til at arrangere en masse fantastiske, sjove, skøre og hyggelige  arrangementer på kollegiet? Kan du se dig selv bag baren til kollegiefester lange øl over disken til dine tørstende medkollegianere? Har du lyst til at få rabat i baren til festerne?  Kan du vaske gulv dagen efter? Drømmer du om at være med i et hyggeligt udvalg og møde nye mennesker fra dit kollegie?

Vi søger løbende nye medlemmer, som vil være med til at sætte gang i det sociale liv her på kollegiet.
Kontakt os på e-mailpromillerne@skelager.dk 
Oplys dit navn, adresse og mobilnummer i mailen. 

Nye idéer?
Hvis du har nogle gode idéer til et arrangement, så skriv også gerne til ovenstående adresse.

Hvis du selv ønsker at stå for et arrangement, hvor hele kollegiet er inviteret, kan du leje fælleshuset gratis og modtage økonomisk støtte til arrangementet fra bestyrelsen.


Mvh. Promillerne