Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen på Skelagerkollegiet vælges hvert år i november på et beboermøde. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen

Bestyrelsens arbejde 

  • Repræsentant for kollegiet på de årlige budget- og regnskabsmøder der afholdes sammen med Kollegiekontoret.
  • Indkaldelse til og afholdelse af beboermøder på kollegiet.
  • Forvaltning af pengene i "fælleskassen", som er et mindre beløb kollegiet hvert år får til fri disposition. Beløbet udgør 5,- kr. pr. kollegianer om måneden.
  • Andre ad hoc opgaver som varmemesteren ikke tager sig af eller også i samarbejde med denne.
  • Klagesager, fx støjgener o. lign.

Kontakt
Du er meget velkommen til at skrive til e-mail bestyrelsen@skelager.dk, hvis du har forslag og andet at påtale, stort som småt. Ligeledes hvis du har spørgsmål.

Du er også velkommen til at kontakte os over Facebook, hvis du har spørgsmål om kollegiet, men forslag skal sendes skriftligt, enten via af mail, eller ved en besked i medlemmernes postkasse, så vi kan behandle dem ved næste møde. Bestyrelsen holder som hovedregel møde en gang hver måned og ellers i forbindelse med hastesager. Bestyrelsen frabeder sig opringninger i weekenden, med mindre det drejer sig om deciderede hastesager, så som støj fra Fælleshus og Fællesrum. Til hverdag er du velkommen til at ringe mellem klokken 10.00 og 20.00.

Oplever du problemer af teknisk karakter, skal disse forespørgsler stilles direkte til varmemesteren.  Oplysninger om hvad du skal gøre i nødsituationer findes på opslagstavlen i vaskerummet og Fællesrummet.

Fælleshus-udvalget

Fælleshusudvalget står for at udleje Skelagerkollegiets Fælleshus. Du kan finde mere information under fanen 'Fælleshuset'.

Retningslinjer for fælleshusudvalget

  • Står udelukkende for at udleje fælleshuset.
  • Står for at kontakte varmemestren i forbindelse med vedligeholdelse af fælleshuset.
  • Består af beboere der frivilligt har påtaget sig opgaven at udleje fælleshuset.
  • Afholder møde efter behov for at forholde sig til driftsspørgsmål og evt. klager i forbindelse med udlejning af fælleshuset. Den almindelige uddeling af udlejevagter foregår på online kommunikationsforum.

Medlemmer kan kontaktes i nødstilfælde og ved klager.

Festudvalget "Promillerne"

Promillerne er Skelager Kollegiets festudvalg og blev oprettet d. 28. april 2009.Vi står for at arrangere en masse fantastiske, sjove, skøre og hyggelige arrangementer på kollegiet.

Kommende events
Du kan holde dig orienteret om vores kommende arrangementer enten via Skelager Kollegiets Facebook-gruppe eller vha. opslagstavlerne rundt om på kollegiet.

Ny Promille?
Kunne du tænke dig at være med til at arrangere en masse fantastiske, sjove, skøre og hyggelige  arrangementer på kollegiet? Kan du se dig selv bag baren til kollegiefester lange øl over disken til dine tørstende medkollegianere? Har du lyst til at få rabat i baren til festerne?  Kan du vaske gulv dagen efter? Drømmer du om at være med i et hyggeligt udvalg og møde nye mennesker fra dit kollegie?

Vi søger løbende nye medlemmer, som vil være med til at sætte gang i det sociale liv her på kollegiet.
Kontakt os på e-mailpromillerne@skelager.dk 
Oplys dit navn, adresse og mobilnummer i mailen. 

Nye idéer?
Hvis du har nogle gode idéer til et arrangement, så skriv også gerne til ovenstående adresse.

Hvis du selv ønsker at stå for et arrangement, hvor hele kollegiet er inviteret, kan du leje fælleshuset gratis og modtage økonomisk støtte til arrangementet fra bestyrelsen.


Mvh. Promillerne

Aktivitetsgruppen

Formålet med aktivitetsgruppen er at være sociale sammen på en aktiv måde. Alle kan være med, uanset hvilken form man er i -vi går op i, at vi alle har det sjovt sammen og trives.

Lige nu løber vi hver uge om onsdagen kl. 17 og mødes ved porten. Vi har tre forskellige løberuter med forskellige distancer -så bliv ikke skræmt væk, hvis du er begynder. Man løber aldrig alene.

I løbet af året arrangerer vi udflugter,såsom gåture, sejle i kano, skøjtning og meget mere.

Hvis du har nye idéer til en aktivitet, er du mere end velkommen til at skrive til kontaktpersonen.

Vi deler begivenhederne ud påkollegietsfacebook-gruppe, så alle kan se dem og være med. Vi har dog også vores egen facebook-gruppe, somvi bruger til at kommunikere med hinanden med. Linket til vores egen facebook-gruppe: www.facebook.com/groups/613246109372626

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Formand
Kasper Lange Christensen

Næstformand
Jeppe Ullerup-Hansen

Kasserer
Tobias Frejo Rasmussen

Referent
Rune Terp

Menigt medlem
Sara W. Nissan

Suppleant
Asta Augusta Lind

Opdateret 24/08-21

Referater

Læs referaterne fra Skelager kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.