Fra Kollegiekontoret

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du hente og udfylde en opsigelsesblanket på vores hjemmeside.


En standard fuldmagt skal bruges, hvis du vil have en anden der skal dine nøgler, underskrive din kontrakt mv. Den finder du ligeledes på vores hjemmeside ved at trykke på ovenstående link. fuldmagt

Cykel- og knallertrazzia

Det er tid til cykel- og knallertrazzia. Senest den 13/2 vil varmemesteren give samtlige cykler og ikke indregistrerede knallerter på kollegiets område et gult mærke (se nedenfor). Mærket skal være fjernet fra din cykel/knallert senest den 6/3. Da mærket kan genbruges, bedes du venligst lægge det i varmemesterens postkasse. Hvis mærket sidder på din cykel på den angivne dato, vil din cykel blive indsamlet af varme mesteren.

Indsamlede cykler og knallerter vil blive opbevaret i 1 måned, hvorefter de bortskaffes.

Er din cykel/knallert indsamlet ved en fejl, skal du henvende dig til varmemesteren for at få

den tilbage.

Spørgsmål kan rettes til varmemesteren.

For yderligere information: Cykelrazzia.pdf