Print i Lokal Brugsen

Det er nu muligt at printe/kopier og scanne i Lokal Brugsen Skjoldhøj. Lokal Brugsen har indgået et samarbejde med Kjærlund Print. Læs mere omkring aftalen og priser på kjaerlundprint.dk

Boliger til unge som ikke er under uddannelse

Ønsker du et værelse på Skjoldhøj kollegiet uden at gå på en uddannelse? Så kan du leje et værelse/blive boende frem til sommer 2021 - kontakt udlejningen på info@kollegiekontoret.dk

Ønsker du en 2-værelses lejlighed, så kan du leje den/blive boende i 2 år uden at være under uddannelse.

Lokal Brugsen

Vi Har I Brugsen foretaget nogle foranstaltninger for at sikre vores kunder og ansatte. Alle vores Ansatte er blevet instrueret i ekstra rengøring og hygiejne men vi har brug for at du som kunde følge nogle regler. 

Følgende foranstalninger og regler vil gælde for vores kunder: 

  • Alle skal vaske deres hænder før de går ind i brugsen, dette kan gøres på toiletterne ved siden af butikken. 
  • Alle skal holde afstand på minimum 1 ½ M til hinanden. Det er er en lille butik, men det kan lade sig gøre. 
  • Rør kun ved varer du vil købe. 
  • Respekter diskretionslinjen ved kassen. 
  • Hvis muligt, betal med kontaktløs kort eller Coop app (i den kan du betale med mobile pay, hvilket er endnu bedre) 
  • Lad kun 1 fra hver bolig handle, det er en lille butik, og vi behøver ikke fylde den op unødvendigt. 

COVID-19

De fleste foreninger er genåbnet og det er igen muligt at møder op personligt i varmemestrenes kontortider. Der skal dog bæres mundbind på varmemester kontoret. I skal stadig huske at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger om at holde afstand og vaske hænder. Ligesom I stadig skal spritte hænder eller vaske dem grundigt inden i går ind i brugsen. Afstandskravet er forsat 1 m. og forsamlingsforbuddet er på 50 personer.

Vedr. fælles gange anbefaler Kollegiekontoret stadig at:

1. Vask hænder inden du går ud i fællesarealet

2. Vask hænder når du kommer tilbage fra fællesarealet

3. Hold køkkenet og alle fælles redskaber rene, og sørge for at fælles kontaktflader såsom, dørhåndtag, spisebord, køkkenbord og fælles badeværelser mm. blive rengjort ofte og efter brug.

4. Følg altid sundhedsstyrelsens anbefalinger og husk at holde dig opdateret.

 

Hvis du er syg:

5. Hvis du har corona, så gå kun i køkkenet, når der ikke er andre og gør rent efter dig (Det er dog bedst, hvis du bliver på værelset, og får andre til at lave mad og handle for dig)

6. Hjælp hinanden med indkøb og madlavning, hvis det er relevant

7. Har i fælles toiletter bør de opdeles, således den/de syge kun bruge den ene og at dette er markeret tydeligt.

Hvis du er i tvivl om evt. karantæne eller lignende, så skal du kontakte din læge eller ringe til Corona-hotlinen på 7020 0233.

De mange forholdsregler handler om at bryde smittekæden og det er et fælles ansvar. Derfor er det vigtigt at tage hensyn og overholde sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Information om kollegiets værdisæt

Der er gennem de seneste år været et stigende antal negative henvendelser til de ansatte varmemestre på Skjoldhøjkollegiet, samt ukorrekte og usaglige opslag på diverse social medier, som ikke er i harmoni med det værdisæt, som kan forventes overhold.

Som beboer er det vigtigt at du kender til kollegiets værdisæt. Du finder Skjoldhøjkollegiets værdisæt her

Blanketter

Standard fuldmagt

Blanket til opsigelse

Fra Kollegiekontoret

Årlig rengøring

Den årlige rengøring, udføres mellem den 18/9 og den 30/11.

Det nødvendige udstyr kan lånes på varmemester kontoret.

Se vejledninger og relevante dokumenter. 

Vejledning.

Oplysningseddel efter tjek.

Referater, budgetter og regnskaber

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

Se budgetter og regnskaber