Regler vedr. husdyr

Det er på Skjoldhøj kollegiet tilladt at have husdyr, og der skal ifølge husordenen §8 overholdes følgende regler:

  • Man er personlig ansvarlig for de skader ens husdyr forvolder
  • Husdyr må ikke ved aggressiv adfærd, lugt eller støj være til gene for andre beboere, eller dem der har et arbejde at udføre: ejendomsfunkionærer, postbude, håndværkere o. lign.
  • Hundeejere skal henvende sig til varmemesteren for at få deres hund registreret. Samtidig skal der fremvises lovpligtig ansvarsforsikring og vaccinationsattester.
  • Hunde skal på kollegiet område føres i snor. Det er ejerens pligt at sørge for at hunden ikke efterlader ekskrementer på kollegiets område.
  • Katte bedes mærket enten med chip, øremærkning eller infohalsbånd, da Beboerrådet kan tilkalde en kattefænger såfremt det skønnes at vildkatte og/eller efterladte katte på kollegiets område er blevet et problem

Der gøres desuden opmærksom på, at der frarådes fordring af andres husdyr, da det kan føre til problemer hos de, der ejer bl.a. katte.