Rengøring

Beboerrådet på Skjoldhøjkollegiet har valgt at have en rengøringsordning. Ordningen gælder for alle A, B og D-opgange. Ordningen har til formål at opretholde et rimeligt rengøringsniveau på opgangenes fællesarealer.

 

Kontrol af rengøring

Rengøringen udføres i henhold til den udarbejdede rengøringsplan. Det er lejeren af det angivet værelse på rengøringsplanen, der suverænt har ansvaret for at rengøringen er udført tilstrækkelig. Dette gælder også selv om der er lavet interne aftaler om bytning med mere.

Kontrol af rengøring foretages om tirsdagen mellem 08-10

Rengøringsfirma

Har varmemesteren vurderet at rengøringen ikke er udført tilstrækkeligt på kontroltidspunktet, vil der blive rekvireret eksternt rengøringsfirma til at udføre den manglende rengøring. Rengøringsfirmaet påbegynder normalt rengøring den efterfølgende dag efter kontrol.

Betaling for ikke udført rengøring

Betaling for rengøring udført af det eksterne rengøringsfirma, vil blive opkrævet samme med den næste måneds huslejeopkrævning hos den ansvarlige beboer.

Tomme værelse

I tilfælde, hvor værelset der er anført på rengøringsplanen, ikke er udlejet, vil der IKKE blive rekvireret rengøringsfirma til at udføre den manglende rengøring.

Forpligtelse

Husk at alle beboer har pligt til aktivt at medvirke til at opgangen er renholdt jf. lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

Klagemulighed

Oplever du problemer med medbeboere, der ikke medvirker til at opgangen holdes ren og ryddelig, kan du klage. For mere information omkring hvordan dette gøres, se info side om klageudvalget.

Er du utilfreds med rengøringstjekket, skal du kontakte kollegiets varmemester på skjoldhoej@kollegiekontoret.dk

 

Har du forslag til forbedringer af ordningen, kan de sendes til beboerrådet på BR@skjoldhoej.dk

Er du usikker på hvilken opgangstype du bor på, kan du finde ud af det ved at kigge på kortet her