Varmemester

Tom K. L. Jensen
Telefon: 82 50 90 00
E-mail: skjoldhoej@kollegiekontoret.dk 

Der er ansat fire varmemestre og en gårdmand på kollegiet. 

Du vil komme til at opleve varmemesteren og hans ansatte fra mange forskellige sider. De skal udføre en række kontrolforanstaltninger som pålægges dem fra kollegiets side. De skal f.eks. kontrollere rengøring på opgange og holde øje med, at ingen kører på græsplænerne.

Du er derfor forpligtet til at efterkomme de krav, som kollegiets ansatte måtte stille.

Du kan henvende dig på varmemesterkontoret i åbningstiden, hvis du skal have råd og vejledning om ting på kollegiet. Kontoret findes i Centerbygningen.

Varmemestrene står for aktivering af chip til diverse aktivitetsrum og nøgler til trækvogne. Der udleveres pærer til emhætter og ovne. Med enkelte undtagelser som f.eks. lysstofrør skal du selv købe nye pærer til din bolig, husk det SKAL være LED pærer.

Du kan også få udleveret støvsugerposer, affaldsposer og sikringer.

 

 

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Torben Kragh
E-mail: tk@kollegiekontoret.dk 

Møbeldepotets åbningstider

Tirsdag: 12.30 - 13.00

Torsdag: 7.30 - 8.00

Møbeldepotet ligger i nr. 38.

Rengøring

Retningslinjer og checkliste til den ugentlig rengøring A+D opgange

Retningslinjer og checkliste til rengøringen af B opgange

Rengøringsplan A-opgange

Rengøringsplan D-opgange

Vejledning til rengøring af komfur 

Kontakt ved akutsituation

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Varmemesterkontorets åbningstid

Mandag: 7.15 - 8.00 og 14.30 - 15.00

Tirsdag: 7.15 - 8.00 og 14.30 - 15.00

Onsdag: 7.15 - 8.00 og 15.30 - 16.00

Torsdag: 7.15 - 8.00 og 13.30 - 14.00

Fredag: 7.15 - 8.00 og 10.30 - 11.00

Storskrald

Møbler, elektronik (PC’ere, støvsugere og lign.), havegrills .v, sættes uden for opgangen. Det skal ikke smides til dagrenovation.

Småting (f.eks. gryder, pander, bestik, computertilbehør) skal puttes i klare affaldssække, inden de stilles ud.