Kontakt i akut opståede situationer

Inden for normal arbejdstid, kontakt kollegiets varmemester:

Varmemester Tom L. Jensen, tlf.  21 24 75 50 


Udenfor varmemesterens arbejdstid, kan nedenstående telefonnumre benyttes.

 • Låse-Service (Byens Låseservice): 86 10 65 00
 • VVS-service (Tec-Co): 86 75 58 12 
 • Tømrer (Bytømreren): 71 74 73 75
 • Glarmester (Aarhus Glarmesteri): 70 22 48 49
 • Kloakservice (Tec-Co): 86 75 58 12 


Alternativ

Hvis ingen af ovenstående specialer svarer, ring til:

 • Polygon (Vandskade/afdækning): 70 11 00 44

Øvrige telefonnumre


 • Alarm (Ulykke): 112
 • Politi (Indbrud): 114
 • Aarhus Vand: 89 47 10 00
 • Aarhus Varme: 89 40 15 00
 • Internet og TV (Bolignet-Aarhus): 82 50 50 50

Hvornår ringer man?

Låse-service tilkaldes, hvis der er behov for at få åbnet døren til dit værelse. Vær opmærksom på, at hvis du har låst dig ude af værelset/lejligheden skal du selv betale for at blive låst ind af låsesmeden.

VVS-service tilkaldes, hvis der er problemer med manglende varme, varmt vand, koldt vand eller sprængte vandrør.

Glarmester tilkaldes, hvis der bliver knust en rude til et værelse ved for eksempel indbrud.

Kloakservice hvis der er opstået pludselige problemer med afløb. 

Ved strømsvigt - LÆS HER