Beboerrådet

Beboerrådet er beboernes stemme. Beboerrådet står for overholdelse af vedtægter og husorden. Beboerrådet er bindeleddet mellem Kollegiekontoret, Skjoldhøjkollegiets bestyrelse og den menige kollegianer.

Beboerrådet fungerer på frivillig basis, hvilket vil sige at ingen af beboerrådets medlemmer får løn for det arbejde der udføres.

Ønsker man at blive medlem af beboerrådet skal man møde op til beboermøderne som afholdes ca. hvert halve år. Her har man mulighed for at melde sig ind i beboerrådet såfremt der er brug for nye medlemmer.

Beboerrådet holder ferie i januar, juli og august. Udover ferieperioden mødes beboerrådet hver anden tirsdag i måneden. Du har som beboer også mulighed for at deltage i møderne.

Ønsker man at oprette en aktivitetsforening, og ønsker man at spørge om et lokale til foreningens gøremål, så er beboerrådet organet, der skal kontaktes. Beboerrådet har midlerne til aktivitetsforeningernes anskaffelser og ikke mindst genanskaffelser af materiel. Vi hjælper foreninger med at udforme en indkøbsliste som beboermødet vil tage godt imod.

Endvidere står Beboerrådet for driften af dette site.

 

Kontakt

Ved henvendelser angående kollegiet og livet på kollegiet, kontakt Beboerrådet (i daglig tale blot BR) via mail br@skjoldhoej.dk

Beboerrådets kasserer

Kassereren er ansvarlig for at administrere Beboerrådets facilitetskonto. Kassereren vælges internt i beboerrådet blandt medlemmerne. Beboerrådet har en bankkonto under kollegiekontoret Aarhus.
Bankoplysninger:
Banknavn: Danske Bank
Registreringsnummer: 4645
Kontonummer: 12874685

Beboerrådet har et rådighedsbeløb, afsat fra kollegiets budget, på 240.000.- kr. pr. regnskabsår. Det er dette rådighedsbeløb beboerrådets kasserer udbetaler fra. Rådighedsbeløbet er udbetalt af Kollegietkontoret i begyndelsen af regnskabsåret, der løber fra 01/08 til 31/07.

Som foreningen er det muligt at søge beboerrådet om økonomisk støtte. Den økonomiske støtte kan søges til indkøb af udstyr eller afholdelse af åbent hus-arrangementer.

Udstyr/materiale: Hver forening kan søge op til 2.500 kroner til indkøb af udstyr/materiale pr. regnskabsår hos beboerrådet. Støtte for mere end 2.500 kroner kan kun bevilges til et beboermøde. Der bevilges ikke støtte til materiale til den daglig drift.
Åbent hus: Hver forening kan søge tilskud til åbent hus-arrangement. Budgetrammen fastsættes til det årlige beboermøde i marts måned. Tilskud til åbent-hus-arrangement kan bevilges to gang pr. regnskabsår.

Når et beløb er blevet bevilliget af beboerrådet, har foreningen 1 måned til at fremsende bilag der dokumenterer indkøbet. Overholdes fristen ikke bortfalder en bevilling. Ønsker man som forening en længere frist skal dette angives i ansøgningen.

Refundering af udlæg

Som udgangspunkt er det foreningen selv som står for udlæg i forbindelse med indkøb. Foreningen kan efter indkøb få deres udlæg refunderet hos beboerråds kasserer. Skal det bevilget beløb udbetales på forhånd kræver det forudgående aftale med Beboerrådet. Kontakt br@skjoldhoej.dk for nærmere aftale.
Beboerrådets kasserer mail: brkasserer@skjoldhoej.dk


For at kunne lave udbetalingen skal følgende være oplyst. Nedenstående kan evt. bruges som en skabelon:
Beskrivelse af beløbets anvendelsesformål:
Dato for bevillingen (mødedato):
Foreningens navn:
Beløbets størrelse:
Bankoplysninger (registrerings- og kontonummer):
Evt. kommentarer til bilag hvis er nødvendigt med nærmere forklaring
Bilag der dokumenterer købet vedhæftes (Kravene til en faktura: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2068789)

Nedenfor ses et live feed fra det nuværende regnskabsår. Her er det muligt at få et overblik over udgifterne på de forskellige økonomiske poster.