Vores fællesrum

Vi har et rigtigt fint fællesrum med gode faciliteter. Fællesrummet kan bruges både til private arrangementer og fælles aktiviteter. Enhver er ansvarlig for at rydde op efter sig selv og behandle tingene ordentligt.

Booking

Henvendelse kan ske ved, at du afleverer en seddel med dine kontaktoplysninger samt den ønskede dato for booking til formanden. Alternativt kan du kontakte ham gennem mail eller over Facebook. 

Gode idéer?
Har man gode ideer til nye ting til fællesrummet, som kollegiet kan have gavn af, kan bestyrelsen via beboerkontoen bevillige penge hertil. I skal blot kontakte formanden om jeres idé.

Mangler?
Skulle der mangle noget, bedes du kontakte formanden.

Printer

Kollegiet har en printer til fri afbenyttelse af alle kollegiets beboere stående i fællesrummet. Lokalet er aflåst, så kontakt venligst formanden for låne en nøgle til fællesrummet, hvis du skal printe. Husk at slukke lyset, når du forlader lokalet, og smide nøglen tilbage i formandens postkasse efter lån. Vær opmærksom på at det er en monokrom printer, og derfor ikke kan printe i farver.