Kontakt ved akutsituation

Guide til budget og regnskab

TIL ALLE BEBOERE

Pga. risikoen for corona-smitte er de sædvanlige møder aflyst, hvor afdelingsbestyrelserne ellers bliver klædt på til at fremlægge budgettet for beboerne.

Derfor har vi lavet denne lille guide til alle beboere:

Sådan læser du budget og regnskab

Nyt fra Kollegiekontoret

Indkaldelse til beboermøde

INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE D. 16. APRIL KL. 13.30
PÅ KOLLEGIEKONTORET