Varmemester

Varmemesteren på Stenaldervej Kollegiet hedder Martin Damborg-Nielsen.

 

Kontakt

Mobilnummer 51 60 51 88 i den normale arbejdstid.

E-mail: mdn@kollegiekontoret.dk

Vi deler varmemesteren med Åbykollegiet.

Giv varmemesteren adgang

Giv varmemesteren tilladelse til adgang til din bolig vha. en tilladelsesformular.

Projekt- og driftsleder

Kollegiets projekt- og driftsleder: Anders Kamronn
E-mail: aka@kollegiekontoret.dk

Kontakt ved akutsituation

Ved en akut opstået situation på Stenaldervej Kollegiet, kontakt: 

Varmemester Matin Damborg-Nielsen, tlf.: 51 60 51 88

Udenfor varmemesterens arbejdstid, kan nedenstående telefonnumre benyttes.

 • Låse-Service (Byens Låseservice): 86 10 65 00
 • El-firma (Rosborg): 86 27 08 66 
 • VVS-service (Tec-co VVS): 86 75 58 12
 • Glarmester (Svane Glas): 86 12 97 00
 • Kloakservice (Jysk Kloakrenovering): 22 74 37 00 

Hvis ingen af ovenstående specialer svarer, ring til:

 • Polygon (Vandskade/afdækning): 72 28 28 19

Øvrige telefonnumre 

 • Alarm (Ulykke): 112
 • Politi (Indbrud): 114
 • Aarhus Vand: 89 47 10 00
 • Aarhus Varme: 77 88 10 10
 • Internet og TV (Bolignet-Aarhus): 82 50 50 50

Hvornår ringer man?

Låse-service tilkaldes, hvis der er behov for at få åbnet døren til dit værelse. Vær opmærksom på, at hvis du har låst dig ude af værelset/lejligheden skal du selv betale for at blive låst ind af låsesmeden.

El-firma tilkaldes, hvis der opstår problemer med belysning. 

VVS-service tilkaldes, hvis der er problemer med manglende varme, varmt vand, koldt vand eller sprængte vandrør.

Glarmester tilkaldes, hvis der bliver knust en rude til et værelse ved for eksempel indbrud.

Kloakservice hvis der er opstået pludselige problemer med afløb.