Afdelingsbestyrelsen

Svane Kollegiet er en afdeling i den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus. Det betyder bl.a., at beboerne er en del af et beboerdemokrati og kan være med til at sikre, at deres kollegium er et spændende og velfungerende sted. 

Demokratiet virker ved, at der mindst en gang om året bliver holdt et afdelingsmøde for alle kollegiets beboere. På mødet vælger beboerne et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Afdelingsbestyrelsen har bl.a. indflydelse på kollegiets budget og kan komme med forslag til forbedringer og fælles arrangementer på kollegiet. De skal desuden sikre god ro og orden og behandle sagerne, hvis der er klager fra beboere over andre beboere. Bestyrelsen står således for kollegiets håndtering af budgetter, tiltag, klager og den daglige trivsel på Svanekollegiet.
Bestyrelsen har tavshedspligt vedrørende fortrolige forhold. 

Vi opfordrer alle beboere til at deltage i afdelingsmøderne og gøre deres indflydelse gældende!

Kontakt
E-mail: Bestyrelsen134@gmail.com 

Bestyrelsesmedlemmer
Jakob Hove (formand)
Lisa Hansen Klippert
Rasmus Platz

Opdateret 27/5-19

Festudvalget

Kontakt
E-mail: svanekollegietsfestudvalg@gmail.com  

Udvalgets medlemmer
Line Thorsø Koch
Jon Sittrup Damsgaard 
Rasmus Lundegaard Augustesen
Anders Henneberg
Henrik Morratz

Aktivitetsudvalget

Udvalgets medlemmer
Henriette Riewe
Astrid Holm
Signe Kaliszan Hansen
Metteline Boye Knudsen
Anders Henneberg

Referater

Læs referaterne fra Svane Kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Fælleshus-udvalget

Fælleshusudvalget står for udlejning af fællesrummet på Svane Kollegiet. Vi sørger for at aflevere nøgle til lejere af fællesrummet samt efterfølgende at efterse ift. rengøring.
Det er også os, der har stået for indkøb af køkkenting, møbler samt tv og lyd til fællesrum og fællesstue. Vi vil også i fremtiden stå for nødvendige indkøb.

Kontakt
E-mail: svanekollegietsfaelleshus@gmail.com 

Telefonisk i nødstilfælde eller ved akutte klager, jf. telefonnumre opgivet på Svanekollegiets Facebook-side

Udvalgets medlemmer
Metteline Boye Knudsen
Line Thorsø Koch
Mathilde Jespersen
Signe Kaliszan Hansen
Anne Dige Marqvorsen
Jon Sittrup Damsgaard
Steffan Schmidt
Emil Aagaard Thomsen
Rasmus Lundegaard Augustesen