Nyhed

På grund af en prisstigning hos BNAA og pga. afdelingsmødets beslutning om rengøring af fællesarealer varsles en huslejestigning

Husleje pr. 1. september 2017

Referater

Læs referaterne fra Vejlby Kollegiets møder.