Varmemester

Varmemesteren på Vejlby Kollegiet hedder Flemming Nør Nielsen.

Vi deler ham med Skelager Kollegiet.

Kontakt
Mobilnummer: 40 38 66 03 (i den normale arbejdstid)
E-mail: fnn@kollegiekontoret.dk 

Arbejdstider
Mandag til torsdag: 7.00 til 15.30
Fredag: 7.00 til 12.00.

Kontakt ved akutsituation

Tilladelsesformular

Giv varmemesteren tilladelse til adgang i din bolig her.

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Carsten Kjær Christensen
E-mail: ckc@kollegiekontoret.dk