Medlemskab af motionsrummet

Medlemskabsperioder

BEMÆRK:

 • Der gives under ingen omstændigheder rabat.
 • Alle ubetalte medlemskaber opsiges per 1. marts og 1. september.

Praktiske oplysninger

Man tilgår motionsrummet med sin sorte chip. Adgangen til rummet styres af varmemestrene. Motionsrummets bestyrelse sørger for at kontakte varmemestrene omkring adgang dertil.

Oprettelse/vedligeholdelse af medlemskab

 1. Overfør 200 DKK til: Reg. 4645 Konto nr. 12548273.
  • Der kan kun betales via bankoverførsel (ingen kontant betaling).
  • I besked feltet til modtageren noteres: Navn, blok nr. og vær. nr.
   • Eks: Jonas B35V23.
 2. Skriv en e-mail til vkmotion@gmail.com indeholdende:
  • Dit navn.
  • Blok nr. og vær. nr.

Information om medlemskab til varmemestrene sker omkring d. 1. og 15. hver måned. Der går typisk et par dage herefter før du har adgang. For at sikre adgang hurtigst muligt, bedes du overføre pengene senest 2 dage inden førnævnte datoer.

Opsigelse af medlemskab

 Skriv en e-mail til vkmotion@gmail.com indeholdende:

 • Dit navn.
 • Blok nr. og vær. nr.

 

Motionsrummets regler

 1. Medlemskaber er personlige. Det er ikke tilladt at udlåne sin chip til andre. Medbring altid din chip når du bruger motionsrummet.
 2. Rygning og indtagelse af alkohol er strengt forbudt.
 3. Maskinerne skal behandles ordenligt. Her tænkes specielt på maskinernes vægtbegrænsninger.
 4. Det er ethvert medlems eget ansvar at rydde op efter dem selv. Maskiner må ikke flyttes fra deres plads. Efter brug skal vægte lægges på plads.
 5. Motionsrummets bestyrelse kan til hver en tid og uden varsel lukke motionsrummet f.eks. ifm. ferier, helligdage og rengøring mm.
 6. Brug af motionsrummets udstyr sker på eget ansvar. Skade på udstyr vil medføre et erstatningsansvar.
 7. Medlemskab af motionsrummet bliver automatisk opsagt ved manglende betaling.
 8. Brud på disse regler kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af medlemskab. I særlige tilfælde kan motionsrummets bestyrelse afgøre hvorvidt yderligere eksklusion skal finde sted.

Kontakt/Info

Al kontakt til motionsrummets bestyrelse foregår på e-mail:

vkmotion@gmail.com

Yderligere opdateringer om motionsrummets drift kan findes på vores facebook:

Vilh. Kiers Motionsrum