Musikforeningen på Vilhelm Kiers

Velkommen til musikforeningen på Vilhelm Kiers Kollegium. Her kan du finde information om hvordan man bliver medlem af musikforeningen og finde vores retningslinjer for brug af musikrummet. Rummet kan findes i kælderen af fællesbygningen på venstre hånd når du går ind af kælderdøren.

Musikforeningens vedtægter kan ses her.

Musikforeningen på Facebook.

Medlemskab i musikforeningen

Medlemskabsperioder

BEMÆRK:

 • Der gives under ingen omstændigheder rabat.
 • Alle ubetalte medlemskaber opsiges per 1. januar og 1. juli.

Praktiske oplysninger

Man tilgår musikrummet med sin sorte chip. Adgangen til rummet styres af varmemestrene. Musikrummets bestyrelse sørger for at kontakte varmemestrene omkring adgang dertil.

Oprettelse/vedligeholdelse af medlemskab

 1. Som enkeltperson: Overfør 100 DKK til reg. 4645 konto nr. 1254 8265.
  Som band: Overfør 200 DKK til reg. 4645 konto nr. 1254 8265.
  • Der kan kun betales via bankoverførsel (ingen kontant betaling).
  • I besked feltet til modtageren noteres: Navn, blok nr. og vær. nr.
   • Eks: Jonas B35V23.
 2. Skriv en e-mail til musikforeningen@gmail.com indeholdende:
  • Dit navn.
  • Blok nr. og vær. nr.

Information om medlemskab til varmemestrene sker omkring d. 1. og 15. hver måned. Der går typisk et par dage herefter før du har adgang. For at sikre adgang hurtigst muligt, bedes du overføre pengene senest 2 dage inden førnævnte datoer.

Musikrummets regler

 1. Efterlad musiklokalet i ordenlig stand:
  • Fjern evt. affald.
  • Ordn kabler.
  • Sluk for forstærkere, PA-anlæg etc.
  • Slå seiding fra lilletrommen og løsn hi-hatten.
 2. Lad være med at ødelægge eller på anden måde mishandle instrumenterne.
 3. Medlemskaber er personlige. Det er ikke tilladt at låne sin chip ud til andre. Medbring altid din chip når du benytter musikrummet.
 4. Rygning er strengt forbudt.
 5. Hvis der ændres på standard opsætning eller tuning af f.eks. trommer, skal dette stilles tilbage efter brug.
 6. Musikrummets bestyrelse kan til hver en tid og uden varsel lukke musikrummet f.eks. ifm. ferier, helligdage og rengøring mm.
 7. Brug af musikrummets udstyr sker på eget ansvar. Skade på udstyr vil medføre erstatningsansvar.
 8. Brud på disse regler kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af medlemskab. I særlige tilfælde kan musikrummets bestyrelse afgøre hvorvidt yderligere eksklusion skal finde sted.

Kontakt

Instrumenter og materialer

- Klaver
- Elklaver
- 2 Guitarforstærkere
- Basforstærker
- Elbas
- Trommesæt
- 5 Mikrofoner
- PA-anlæg
- Kabler til ovenstående

Pictures of the Music Room (From Summer 2018)