Musikforeningen

Velkommen til musikforeningen på Vilhelm Kiers Kollegium.
Her kan du finde information om, hvordan man bliver medlem af musikforeningen, hvordan man får adgang til musikrummet, retningslinjer for, hvordan man bruger musikrummet, osv.
Musikrummet ligger i kælderen i fællesbygning (under baren) - overfor vaskerummet. 

Musikforeningens vedtægter kan ses her.

Musikforeningen på Facebook.

Medlemskab

Adgang til musikrummet kræver betaling.

Indbetaling
Pris pr. halv-år:

100 kr. pr. person
400 kr. pr. band

Kontooplysninger
Reg. nr.: 4645
Konto nr.: 12548265
NB! INKLUDÉR FØLGENDE I BETALINGEN:
· Navn
· Blok- og værelsesnummer
· E-mail 
(eller anden kontaktinformation)


Betalingsperioder

1. januar - 30. juni
1. juli - 31. december


HUSK "registrering"!

Kontakt foreningens kasserer og lad kassereren vide, at du har overført pengene. Når penge er gået ind, kontakter kassereren varmemesteren, der opdaterer din chip-nøgle, så den virker til musikrummet.
(Se kontaktoplysning i højre side)

Kontakt

Materialer

- Akk. Klaver
- El. Klaver
- Guitarforstærker x2
- El-guitar
- Basforstærker
- El-bas
- Trommesæt
- Mikrofoner
- PA-anlæg
- Diverse ledninger 

Arbejdsopgaver og ansvar

Bestyrelsen

    •    Bestyrelsen træffer alle beslutninger vedr. musikrummet, inkl. indkøb af instrumenter, materiel, søgning 
         af fonde og disponering over likvide midler.
    •    Bestyrelsen består af: formand, kasserer, rummand, webmaster m.fl.
    •    Alle foreningens medlemmer har mulighed for at bliver valgt ind i bestyrelsen ved generelforsamling.
    •    Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, på indkaldelse fra formanden. Indkommende forslag kan
         mailes til musikforeningen@gmail.com, hvorefter de vil blive taget op ved bestyrelsesmødet.
    •    Bestyrelsen kan nedsætte diverse projektudvalg bestående af både bestyrelsesmedlemmer og 
         almindelige medlemmer af foreningen.
    •    Bestyrelsen konstituerer sig med følgende ansvarsområder:

Formand

    •    Checker foreningens mail og vidresender evt. mails til det bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for mailens emne.
    •    Besvarer spørgsmål fra medlemmer og potentielle medlemmer om regler osv.
    •    Indkalder til bestyrelsesmøder.
    •    Er kontaktperson til varmemestre (mht. arbejde m.m.) og beboerrådet.
    •    Er kontaktperson til evt. projetkudvalg.
    •    Har formands-mappen, der bl.a. indeholder alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
    •    Besvarer spørgsmål og tager imod forslag fra medlemmer ang. musikrummet

Rummand

    •    Tjekker regelmæssigt musikrummets tilstand.
    •    Tager initiativ til indkøb af nødvendige bestandele.
    •    Bestiller klaverstemning.
    •    Mærker alle genstande i musikrummet med foreningens mærke.
 

Kasserer

    •    Har fuldmagt og adgang til Musikforeningens bankkonto. Administrerer denne konto.
    •    Hæver penge til indkøb af instrumenter, materiel, klaverstemning m.m.
    •    Indsætter penge. Evt. ifm. kontant betalte kontingenter.
    •    Laver foreningens regnskab, som godkendes af foreningens revisor og præsenteres på generalforsamling.
    •    Har kasserer-mappen, hvori der indsættes kvitteringer fra investeringer, bankpapirer, - 
         breve og de godkendte regnskaber.
    •    Modtager og arkiverer indmeldesblanketter i kortmands-mappen.
    •    Indfører medlemsoplysninger i medlemsdatabasen.
    •    Sørger for opdatering af betalende medlemmers chip-nøgler.

Projektudvalg

•    Nedsættes af bestyrelsen og holder kontakt til denne via formanden.   
•    Kan bestå af bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer af foreningen.
•    Kan arrangerer diverse arrangementer som fx koncerter, jam-sessions og foredrag i baren.

Regler og booking af musikrummet

Regler for brug af musikrummet
Efterlad altid lokalet i ordentlig stand.

  • Fjern evt. affald
  • Ordn kabler
  • Luk for forstærkere, PA-anlæg, etc.
  • Slå seiding fra lilletrommen og løsen hi-hatten

Du skal passe på vores udstyr. For med det minimale kontingent er der ikke råd til andet end vedligeholdelse

  • Stil derfor ikke drikkevarer oven på klaveret. Hvis det vælter, kommer der væske på strengene, hvilket kræver en udskiftning af strenge til en værdi af 7.000 kr. (Le Freak gjorde det sidste gang det skete, føj for en bøvlet og dyr omgang)
  • Lad være med at stjæle strømkabler og andre løse dele! Det er ikke fair over for de andre brugere, vi har ikke råd til nyt, og desuden er det et bøvl at skulle anskaffe nye løsdele.
  • Det er muligt at låne instrumenter af Musikforeningen til offentlige koncerter i Baren. Instrumenter kan i nogle tilfælde også lejes til privat brug. Kontakt bestyrelsen pr. E-mail for mere information.

Booking
Det er muligt at booke musiklokalet, hvilket vil sige, at man har eneret til brug af musiklokalet på et bestemt tidspunkt. Man booker i Booking Bogen, der ligger på klaveret. Reglerne herfor er følgende:
1. Man kan maksimalt reservere lokalet i to timer ad gangen.
2. Man må højst have reserveret to øvetider ad gangen.
3. Det er ikke tilladt at booke mere end én øvetid pr. dag.
4. Ved booking af øvetid anføres:
    · Navn
    · Tidsrum for brug
    · Blok-nr.
5. Hvis man har øvet i to timer eller mere, og andre medlemmer af Musikforeningen stikker hovedet ind i lokalet, bør den øvende musiker/band straks tilbyde at overlade lokalet til vedkommende. Ingen har nogen ret til at øve i mere end to timer ad gangen. Sker det alligevel, skal man uden sure miner overdrage lokalet til hvem som helst, der måtte ønske at overtage det. Det gælder også, selvom en solomusiker ønsker at overtage lokalet fra et band.
6. Hvis man bliver forhindret i at benytte sin øvetid, sørger man for at slette den fra booking bogen.

Brud på ovenstående regler bedes indberettet til Musikforeningens bestyrelse. Brud på reglerne kan i sidste ende føre til eksklusion.