Ledelse

Per Juulsen
Direktør
E-mail: pj@kollegiekontoret.dk
Tlf.: 87 32 83 80 

Diana Jørgensen
Administrationschef
E-mail: dj@kollegiekontoret.dk
Tlf.: 87 32 83 10 

Kim S. Møller
Driftschef
E-mail: ksm@kollegiekontoret.dk
Tlf.: 30 53 87 52

Økonomi

Telefon
86 13 21 66

E-mails
faktura@kollegiekontoret.dk

husleje@kollegiekontoret.dk

regnskab@kollegiekontoret.dk


Kontaktoplysninger på økonomimedarbejdere

Susanne Rye Laursen
Teamleder og fuldmægtig
E-mail: srl@kollegiekontoret.dk

Helle Olesen
Økonomimedarbejder
E-mail: hwo@kollegiekontoret.dk

Jesper Panduro Hansen
Økonomimedarbejder
E-mail: jph@kollegiekontoret.dk

Kenneth Yoon Granby Jensen
Økonomimedarbejder
E-mail: kej@kollegiekontoret.dk

Maria V. Mølsted
Økonomimedarbejder 
E-mail: mvm@kollegiekontoret.dk

Karina Viktoria Bøje Fruensgaard
Økonomimedarbejder 
E-mail: kbk@kollegiekontoret.dk

Heidi Grud
Økonomi- og it-medarbejder
E-mail: hgr@kollegiekontoret.dk 

Natalya Sandahl
Økonomimedarbejder
E-mail: nas@kollegiekontoret.dk 

Nina Christensen
økonomimedarbejder (barselsvirkar)
E-mail: nch@kollegiekontoret.dk

Sekretariat

Lene Billeskov Jansen
Informationsmedarbejder
E-mail: lbj@kollegiekontoret.dk

Jette Bergendorff
Sekretariatsmedarbejder
E-mail: jb@kollegiekontoret.dk

Merete Pilegaard Johnsen
Informationsmedarbejder
E-mail: mpj@kollegiekontoret.dk

Udlejning

Telefon
86 13 21 66

E-mail
info@kollegiekontoret.dk 


Kontaktoplysninger på udlejningsmedarbejdere

Dorthe Bøjvad Sejr
Udlejningsmedarbejder
E-mail: dbs@kollegiekontoret.dk

Lisbeth Klitgaard
Udlejningsmedarbejder
E-mail: lk@kollegiekontoret.dk

Mette Gorritzen
Udlejningsmedarbejder
E-mail: mg@kollegiekontoret.dk 

Pia Norring Christiansen
Udlejningsmedarbejder
E-mail: pnc@kollegiekontoret.dk

Teknik

Kontaktoplysninger på teknikmedarbejdere

Karin B. Lindberg
Projekt- og driftsleder
E-mail: kbl@kollegiekontoret.dk 
Tlf.: 21 24 75 45 

Torben Kragh
Projekt- og driftsleder
E-mail: tk@kollegiekontoret.dk
Tlf.: 21 24 75 46

Carsten Kjær Christensen
Projekt- og driftsleder
E-mail: ckc@kollegiekontoret.dk
Tlf.: 21 73 39 84

Anders Kamronn
Projekt- og driftsleder
E-mail: aka@kollegiekontoret.dk
Tlf.: 21 89 68 16