Om varmemesteren

Dania Kollegiet har ligesom alle andre kollegier en varmemester, som tager sig af kollegiets daglige vedligeholdelse. Dania Kollegiets varmemester hedder Henri Olesen.
Varmemesteren tager sig af den daglige vedligeholdelse af kollegiet. En stor del af denne vedligeholdelse omfatter beboernes lejligheder.

Du kan kontakte varmemesteren på følgende måder:

  • På mobilnummer 21 66 54 36 i normal arbejdstid
  • På mail dania@kollegiekontoret.dk  (Husk: oplys adresse og telefonnummer, hvis der fx skal bestilles en håndværker, således denne kan kontakte dig)
  • Ved personlig henvendelse
  • Læg en seddel i varmemesterens postkasse (ved 18A)

De normale arbejdstider

Mandag til torsdag: Kl. 7.00 – 15.30
Fredag: Kl. 7.30 – 13.00

Har du et problem uden for den normale arbejdstid, så overvej først, om problemet kan vente med at blive løst til næstkommende arbejdsdag. Er dette tilfældet, så vent med at kontakte det firma, som tager sig af det. Vi betaler nemlig dyrt for det, når det er uden for normal arbejdstid. Hvis du har at gøre med en akut situation, der ikke kan vente til varmemesteren kommer på arbejde igen, så kan akutnumrene benyttes.

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Karin Bank Lindberg
E-mail: kbl@kollegiekontoret.dk 

Kontakt ved akutsituation