Faciliteter

Værktøjskasse
Værktøjskassen og boremaskine kan udlånes. Kontakt varmemesteren.

Brætspil
I fællesrummet ligger der en del spil, som man meget gerne må låne. Du skal blot hænge en seddel på opslagstavlen med spillets navn, dit navn og lejl.nr. Returnér venligst spillet dagen efter, så andre kan få glæde af det. 

TV og X-BOX
I fællesrummet findes der tv- og spilleudstyr, som frit kan bruges. Annoncér gerne med en seddel i hvert trappetårn, hvis du har flere på besøg til fodboldkampe, filmaften eller lign.
Ved tekniske problemer i fællesrummet med projekter eller x-box, samt udlån af computerspil kontaktes kollegiets spiludlejer.

Gæsteseng
Vi råder over et par gæstesenge (drømmesenge) som udlånes. De findes i forrummet ved Sørens kontor i kælderen i bygning 14. Returneres efter brug.

Fællesrum og pergola
Disse herlige faciliteter udlånes til private arrangementer på følgende betingelser:
- betaling af depositum på 500 kr., som returneres efter en uge, da evt. skader og klager skal kunne behandles.
- udlejes ikke aftenen før en hverdag.
- max 50 personer i fællesrummet.
- max 2 fester pr. mdr. (aftenarrangement)
- max 2 sammenkomster pr. mdr. (eftermiddagsarrangement)
- annoncering af reservation af fællesrum senest 1 uge før med seddel i     begge trappetårne påført navn, lejl.nr. og tidspunkt.
- udvis hensyn til de øvrige beboere. Nedsæt lydniveauet kl. 24.00 og hold yderdørene lukkede. Musikken slukker automatisk kl. 02.00.
- Grundig rengøring af fællesrum og toilet efter endt arrangement. Viskestykker og klude vaskes.
Rengøringen skal senest være udført dagen efter kl. 16.00.
- det er ikke tilladt at spille musik på pergolaen. Grill skal rengøres efter brug og naturligvis efterlades pergolaen i ren og pæn orden også senest kl. 16.00 dagen efter.
- rygning forbudt i fællesrum:
For leje af fællesrummet, kontakt den ansvarlige for fællesrummet.

Når du holder fest er DU ansvarlig for dine gæster. Hold jer i fællesrummet, fest IKKE i gården, trappetårnene eller på svalegangene!
Hvis ovenstående regler ikke overholdes, returneres depositum IKKE. Ved grove overtrædelser kan der tildeles ekstra regninger og forbud mod at låne fællesrummet.    

 

Vaskekælder
Vaskemaskinerne og tørretumblerne kan frit benyttes. Betalingen sker over huslejen. Dette betyder, at der skal vaskes med omhu. Hvis vaskemaskinen ikke virker, kontakt varmemester Søren. 

Vaskeregler
Brug vaskesedlerne, der hænger i vaskerummet og overhold vasketiderne. Der må kun tages fire vasketider pr. lejl.nr. om dagen. Hent dit tøj, når det er vasket.
Det er tilladt at tage en andens vasketid, hvis den ikke er påbegyndt indenfor de første ti minutter. Vær opmærksom på, at vaskeprogrammerne har forskellige tidslængder. F.eks. tager en kogevask (60 grader) 58 minutter. En farvet vask (40 grader) 45 min. Dvs. har du lovligt taget en andens vask, kan du kun vaske en farvet vask (45 min.)

Bilparkering
Kollegiet råder over få parkeringspladser i baggården. Alle lejligheder har fået udleveret et parkeringskort, som altid skal ligge synligt i forruden på den parkerede bil.

Gæste-parkeringskort kan lånes og returneres efter brug hos nedenstående kontaktperson. Parkerede biler uden synligt parkeringskort, bliver politanmeldt og påført bøde efter to advarsler. 

Cykelparkering
Parker din cykel i stativerne eller i cykelkælderen. 

Cykelpumpe
Kollegiet råder over en trykpumpe til cykler. Den findes i kælderen i bygning 16. Husk at tænde for den og sluk den igen, så den ikke står og larmer.  

Depot
Hver lejlighed råder over et lille depotrum. Disse findes i kælderen i bygning 14 og 16. Det er din lejlighedsnøgle, der anvendes til dit depot. 

Kontaktpersoner
Du kan finde navn og e-mail på de praktisk ansvarlige her.
Telefonnumre og e-mail på kontaktpersonerne kan desuden findes i trappetårnene i hver bygning.

Rengøring af fællesarealer

Rengøring af kollegiets fællesarealer; fællesrum, vaskerum, gården samt område ved pergola går på skift mellem alle kollegiets beboere.
Det er hver beboers eget ansvar at holde styr på hvilke uger, man har ansvar for rengøringen af fællesareal. Man vil dog få en påmindelse via seddel fra kollegiets rengøringsansvarlige. Denne seddel skal returneres i den rengøringsansvarliges postkasse i underskrevet stand efter endt udført rengøring, senest søndag i den uge, man har rengøringen.

Se samlet oversigt over fordeling af rengøringen af fællesareal i trappetårnene.

TV

Bolignet-Aarhus har overtaget leverancen af dit TV signal her på kollegiet i oktober 2014. Bolignet-Aarhus er en leverandør, som er en forening, vi selv i høj grad har indflydelse på. Da der ikke er tale om en forretning, skal der heller ikke genereres overskud til aktionærer. Vi kan forvente et stabilt prisleje (ideelt for studerende ) 

Info brev fra Bolignet-Aarhus
Guide til opsætning af digital TV.