Referat af beboermøde

Fra Kollegiekontoret

Referat af budgetmøde
25. marts 2021

Budget 2021-22

Referater, regnskaber og budgetter

Læs referaterne fra Grenåvej Kollegiets bestyrelses- og beboermøder.

Se regnskaber og budgetter.