Varmemester

Varmemester på Mejlgade Kollegiet
Søren Stein

Kontaktoplysninger
Telefon:
21 24 75 47  (I den normale arbejdstid: Kl. 7.30 - 16.00)
E-mail: sst@kollegiekontoret.dk
Eller ved personlig henvendelse


Arbejdstider

Mandag til torsdag:
Kl. 7.00 - 15.30
Fredag: Kl. 7.30 - 12.00

Han er udover Mejlgade Kollegiet ansat som varmemester på fem andre kollegier i Aarhus' midtby.

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Karin Bank Lindberg
E-mail: kbl@kollegiekontoret.dk 

Kontakt ved akutsituation

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.