Varmemester

Varmemesteren på Mindegade Kollegiet hedder
Søren Stein.

Kontakt

Arbejdstider
Mandag til torsdag: Kl. 7.00 - 15.30
Fredag: Kl. 7.00 - 12.00

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Karin Bank Lindberg
E-mail: kbl@kollegiekontoret.dk 

TILLADELSE TIL ADGANG

Giv med denne blanket varmemesteren tilladelse til at gå ind i din bolig for at udføre et bestemt stykke arbejde.